Фонддун өнөктөштөрү

Европанын реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы менен Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду 2016-жылы 4-июлда кызматташуу жөнүндө мемарандумга кол койгон. Тараптар өлкөдө жеке секторду каржылоо боюнча банк секторунун мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу аркылуу, о.э. зарыл инфраструктураны куруу аркылуу жеке секторду өнүктүрүү боюнча бир максатты көздөйт. Аталган Меморандумдун максаты Тараптардын ортосундагы стратегиялык жана операциялык кызматташуу үчүн негиз түптөө болуп эсептелет. Бул долбоорлорду аныктоо жана иштеп чыгуу тармагында өз ара аракеттерди өнүктүрүү жана өлкөдө зарыл инвестициялар үчүн биргелешип каржы берүү үчүн керек.

12-февралда Мамлекеттик ипотекалык компания РКӨФ менен кызматташүү жөнүндө меморандумга кол койгон. Кыргыз Республикасынын жарандарынын турак-жайга жетүү мүмкүнчүлүгүн жана турак-жай менен камсыз болушун жогорулатуу үчүн, о.э. эконом классындагы турак-жай курууну өбөлгөлөө үчүн шарттарды жана жол-жоболорду түзүү.

21-июнда Кыргызстандын банктар бирикмеси РКӨФ менен кызматташүү жөнүндө меморандумга кол койгон. Бул Меморандумдун алкагында Тараптар төмөнкү багыттрады ишке ашыруу боюнча тиргелешип аракет көрүүгө макулдашышты:

  • Кыргыз Республикасынын экономикасынын каржы секторун өнүктүрүүгө, анын ичинде Фонддон каражат алуучу субъекттер каржы кызматтар менен продукт түрлөрүн киргизишине көмөк көрсөтүүгө катышуу;
  • Кыргыз Республикасынын банктары жана алардын кардарлары корпоративдик башкаруунун заманбап ыкмаларын колдонушуна көмөк кылуу;
  • Банктарга максаттуу насыяларды берүү тартиби жана шарттары туурасында маалыматты талкуулоо, Фонд менен Кыргыз Республикасынын банктарынын өз ара аракетин жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
  • конференция, форум, семинарларды уюштуруу жана бирге катышуу;
  • коомдук уюмдар жана эксперттик коомчулук менен өз ара аракеттешүү.

Бул Макулдашуунун предмети болуп Тараптардын өнөктөштүк мамилелерин орнотуу жана биргелешкен жана экспорттук россиялык-кыргыз долбоорлорун ишке ашыруу боюнча узак мөөнөттүк, натыйжалуу кызматташуусун өнүктүрүү эсептелет.

Бул макулдашуу Тараптар россиялык-кыргыз инвестициялык жана экспорттук долбоорлорду колдоонун натыйжалуу тутумун биргелешип куруусуна негиз болуучу принциптер менен шарттарды аныктайт.

 

РКӨФ жана Евразиянын ишмердик кеңеши алкактык келишимге кол койду. Тараптар бири бирине өз алдыларында турган максаттар менен милдеттерди аткарууда өз аймактарында жана өз иш билгилик тармактарында айрым программалар менен долбоорлорду ишке ашырууда колдон келерлик жардам көрсөтөт.

Федералдык Долбоорлук каржылоо борбору РКӨФ менен кызматташуу жөнүндө 2015-жылдын 1-декабрында Келишим түзгөн. Бул Келишимдин предмети болуп Кыргыз Республикасынын аймагында инвестициялык долбоорлорду даярдап ишке ашырууда өнүгүүгө көмөк көрсөтүү максатында Тараптардын стратегиялык өнөктөштүгүн орнотуу жана узак мөөнөттүү, натыйжалуу жана өз ара пайдалуу кызматташууга жетишүү болуп эсептелет. Бул Келишимдин алкагында Тараптар инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруунун артыкчылыктуу милдеттерин аткаруу максатында кызматташат.

 

2016-жылы 28-сентябрда Чехиянын экспорттук банкы (ЧЭБ) менен Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун ортосунда Меморандумга кол коюлуп, анда эки тараптуу экономикалык кызматташуу долбоорлорун ишке ашыруу үчүн Кыргызстанга ишкердикке Чехиянын экспорттук банкы РКӨФтин кепилдиги астында каржы берүү шарты каралган.

 

 

2016-жылы 27-сентябрда Европанын реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы менен Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду кызматташуу жөнүндө Алкактык келишимге кол койгон.

Кызматташуу жөнүндө Алкактык келишимде унаа секторунда, тоо-кен жана металлургия өнөр жайында, агроөнөр жай комплекинде, о.э. инфраструктураны өнүктүрүү тармагында тыгыз кызматташтыкты орнотуп жана өнүктүрүү каралган. О.э. долбоорлорду аныктоо, өлкө боюнча жана тармактык аналитикалык маалымат алмашуу ж.б. долбоорлорду биргелешип каржылоо жагынан өз ара аракеттешүү боюнча башка багыттарды болжойт.

О.э. 2018-жылы февралда Фонд ЕАӨБ менен алкактык насыялык келишимге кол койгон.

ЕАӨБ Фондго эки жылдык мөөнөткө чейин колдонулушу мүмкүн болгон 50 млн АКШ доллары көлөмүндөгү насыялык ресурстарды берди.

Евразиялык өнүктүрүү банкынын каражаттары Фонддун долбоорлорунун алкагында ишканалардын жүгүртүү каражаттарын каржылоого жумшалат.

 

 

2017-жылы 30-январда Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонд (РКӨФ) менен Турциянын экспорттук-насыялоо банкы  кызматташуу жөнүндө Келишимге кол койгон.

Түзүлгөн Келишим Кыргызстанга Түрк Эксимбанктын каржылык колдоосу менен түрк жабдууларын жана технологияларды сатып келүүгө негиз түзөт.

Келишимде эки тарап тең кенен түрдөгү каржылык инструменттерди, анын ичинде сооданы каржылоо инструменттерин, синдикацияланган каржылоону, катар каржылоону ж.б. колдонушу каралган.

2017-жылы 6-апрелде Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду (РКФР) менен Австриянын Көзөмөл банкы кызматташуу жөнүндө Меморандумга кол койгон.

Бул Меморандум РКФР жана Австриянын Көзөмөл банкынын каржылык колдоосу менен Кыргызстанга Австриядан жабдуулар менен технологияларды сатып келүүгө негиз түзөт.

2017-жылы 13-июнда РКӨФ менен Венгриянын Экспорттук-Импорттук банкы кызматташуу жөнүндө Меморандумга кол койгон.

Бул документте Венгриядан жабдуулар менен технологияларды кыргызстандык ишкерлер үчүн жеңидетилген үстөк чен менен сатып келүү мүмкүнчүлүгү каралган.

2017-жылы 19-майда Жидда шаарында (Сауд Аравия) Ислам өнүктүрүү банкынын болүгү болуп эсептелген Жеке сектору өнүктүрүү боюнча ислам корпорациясы (ICD) менен РКӨФ өз ара түшүнүшүү жөнүндө Меморандумга кол коюшкан.

РКӨФ менен ICD ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө Меморандум Фондго чакан жана орто ишкердик (ЧОИ) секторуна башкы көңүл бурууга мүмкүндүк бере турган жаңы каржылоо программаларын иштеп чыгууга мүмкүндүк берет.

 

2018-жылы февралда Фонд Россиянын адистешилген мамлекеттик экспорттук-импорттук банкы (АА РОСЭКСИМБАНК) менен алкактын насыялоо келишимине кол койду.

Росэксимбанктын насыяларын 10 жылга чейин колдонууга болот.

Росэксимбанктын каражаттары россиялык компоненти бар долбоорлорду каржылоого, анын ичинде Россиядан технологияларды, товарлар менен жабдууларды сатып алууга жумшалат.