Өнөктөш банктар

Чакан жана орто ишкердикти каржылоого насыялык линияны бөлүп берүү жөнүндө Россиялык-Кыргыз Өнүктүрүү Фонду менен келишимге кол койгон Өнөктөш банктар.

Аталган келишимге кол коюу Банктарга агрардык-өнөр жай комплекси, киийм тигүү, кездеме, кайра иштетүү, тоо-кен жана металлургиялык өнөр жай, унаа инфраструктурасы, медицина жана туризм инфраструктурасы сыяктуу мааанилүү тармактарда ата мекендик ишкердикке көмөк көрсөтүү үчүн олуттуу мүмкүнчүлүктөрдү берет.

Россиялык-Кыргыз Өнүктүрүү Фондунну аркасында ишкерлер өз ишкердиктерин кеңейтүү жана негизги каражаттарын заманбапташтыруу үчүн жеңилдетилген насыяларды ала алышат, эң башкысы, үстөк пайызы төмөн узак мөөнөттүү инвестицияларга жете алышат.

Жеңилдетилген насыялар улуттук валютада жылдык үстөк 10% менен жана АКШ доллары түрүндө жылдык үстөк 5% менен 3-60 айлык мөөнөткө берилет. Тейлөө түйүндөрүнүн жалпы саны 300дөн ашык.

2016-жылдын 5-февралында «Кыргыз Инвестициялык-Насыя Банкы» ЖАК менен  Россиялык-Кыргыз Өнүктүрүү Фондунун ортосунда ишкердиктеги инвестициялык долбоорлорду каржылоо үчүн Банкка 350 млн. сом көлөмүндө насыялык линия бөлүп берүү жөнүндө Келишимге кол коюлган.

«РСК БАНК»ААК менен Россиялык-Кыргыз Өнүктүрүү Фондунун ортосунда чакан жана орто ишкердикти каржылоо үчүн каражат (600 млн. сом) бөлүп берүү жөнүндө Келишим түзүлгөн. 

РКӨФ менен Айыл Банктын ортосунда чакан жана орто ишкердик (ЧОИ) субъектилерин максаттуу каржылоо үчүн 600 млн сом көлөмүндөгү насыя берүү жөнүндө келишим түзүлгөн

2016-жылдын 25-майында  «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК  менен  Россиялык-Кыргыз Өнүктүрүү Фондунун ортосунда чакан жана орто ишкердикти каржылоого насыялык линия бөлүп берүү жөнүндө Келишимге кол коюлган. РКӨФтин Банктарды максатты каржылоо жөнүндө жаңы жобосунун алкагында «Коммерциялык банк Кыргызстан» ААК ЧОИни колдоо үчүн  $7,5 млн алган.

2016-жылы 25-майда БТА Банк  Россиялык-Кыргыз Өнүктүрүү Фонду менен чакан жана орто ишкердикти каржылоого насыялык линия бөлүп берүү жөнүндө биринчилерден болуп келишим түзгөн.

2016-жылы 15-июнда Россиялык-Кыргыз Өнүктүрүү Фонду менен (РКӨФР)  "Халык Банк Кыргызстан" ААКнын ортосунда 3,9 млн доллар көлөмүндөгү  насыялык келишим түзүлгөн.

2016-жылы 24-июнда Россиялык-Кыргыз Өнүктүрүү Фонду менен  "Азия Банкы" ЖАКнын ортосунда 1,4 млн доллар көлөмүндөгү  насыялык келишим түзүлгөн. Аталган каражаттар чакан жана орто ишкердик (ЧОИ) өкүлдөрүнө насыя берүүгө арналган.

 

9-сентябрда Россиялык-Кыргыз Өнүктүрүү Фонду менен «Capital Bank» ортосунда  насыялык келишим түзүлгөн.

«Банк Компаньон» ЖАК менен Россиялык-Кыргыз Өнүктүрүү Фонду чакан жана орто ишкердикти каржылоого насыя берүү жөнүндө келишим түзүшкөн. Ага 2016-жылы 4-октябрда расмий кол коюлган.

4-апрелде Россиялык-Кыргыз Өнүктүрүү Фонду менен «Бакай Банк» ААКнын ортосунда насыялык келишим түзүлгөн.

18-апрелде Россиялык-Кыргыз Өнүктүрүү Фонду менен "Оптима Банк" ААКнын ортосунда 10 млн АКШ доллары көлөмүндөгү насыялык келишимге кол коюлган.
 

2017-жылы 24-майда Россиялык-Кыргыз Өнүктүрүү Фонду менен «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» ЖАКтын ортосунда 3 млн АКШ доллары көлөмүндөгү  насыялык келишимге кол коюлган.

Акча каражаттары чакан жана орто ишкердикти каржылоого, лизингге, ошондой эле аккредитивдин жардамы менен Чехиядан, Түркиядан жабдууларды сатып келүүгө жумшалат.
 

2017-жылы 3-ноябрда Россиялык-Кыргыз Өнүктүрүү Фонду менен «Кыргызкоммерцбанк» ААКнын  ортосунда насыялык келишимге кол коюлган.

Акча каражаттары чакан жана орто ишкердикти максаттуу каржылоого жумшалат.

2019-жылы 12-февралына Россиялык-Кыргыз Өнүктүрүү Фонду менен ЖАК Банк «Бай-Tушум» ортосунда насыялык келишимге кол коюлган.

Акча каражаттары чакан жана орто ишкердикти максаттуу каржылоого жумшалат.

2019-жылы 19-сентябрда Россиялык-Кыргыз Өнүктүрүү Фонду менен ЖАК "Кыргызско-Швейцарский Банк" ортосунда насыялык келишимге кол коюлган.

Акча каражаттары чакан жана орто ишкердикти максаттуу каржылоого жумшалат.