Аймактык кызматташуу

РКФР КР өкмөтүнүн өлкөнүн аймактарындагы Ыйгарым өкүлдөрү менен Кызматташуу жөнүндө меморандум түзгөн. Меморандумдар КРдин чарба субъектилерин колдоо боюнча өз ара аракет жүргүзүүнү карайт жана төмөнкү областтар боюнча түзүлгөн:

 

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Нарын областы боюнча Ыйгарымдуу өкүлү

24-август, 2016

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас областы боюнча Ыйгарымдуу өкүлү

12-август, 2016

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен областы боюнча Ыйгарымдуу өкүлү

16-август, 2016

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Жалал-Абад областы боюнча Ыйгарымдуу өкүлү

17-август, 2016

Ош ш. мэриясы

18-август, 2016

Жалал-Абад ш. мэриясы

17-август, 2016