Фонддун жетекчилиги

Фонддун кеңеши

Фонддун Кеңеши стратегиялык башкарууну ишке ашыруучу анын жогорку башкаруу органы болуп саналат. Фонддун Кеңешинин курамына кыргыз тараптан 2 өкүл жана россиялык тараптан 3 өкүл кирет. Фонд Кеңешинин Төрагасы Россия Федерациясынын Өкмөтү тарабынан дайындалат.

Фонддун кеңешинин курамы:

Максимов Тимур Игоревич
РФ финансы министринин
орун басары
Кеңештин Төрагасы

 

 

Амангельдиев Данияр Джолдошевич
КР экономика жана коммерция министри
Кеңештин мүчөсү

 

Федоров Илья Вячеславович
РФтин Экономика өнүгүү министрлигинин интеграция долбоорлор Департаментинин директору 
Кеңештин мүчөсү
 
Бакетаев Алмаз Кушбекович
КР каржы министри
Кеңештин мүчөсү

 

Ячевская Светлана Викторовна
Росссия Федерациясынын Внешэкономбанктын Төрагасынын орун басары
Кеңештин мүчөсү

 

 
Фонддун башкармылыгы

Фонддун Башкармалыгы - дайыма иштеп турган коллегиялык аткаруучу органы болуп саналат. Фонддун Башкармалыгынын курамына кыргыз тараптан 3 өкүл жана россиялык тараптан 2 өкүл кирет.

Фонддун башкармалыгынын курамы:

Новиков Артем Эдуардович
Башкармалыктын Төрагасы
Кудяков Олег Амирович
Башкармалыгынын
Төрагасынын орун басары
Ветошкин Антон Владимирович
Башкармалыгынын мүчөсү
Курманбеков Бакыт Оболбекович
Башкармалыгынын мүчөсү
 
 
Мамытов Нурлан Токтобекович
Башкармалыгынын мүчөсү