Миссиясы, максаттары жана алдыга койгон милдеттери

Фонддун миссиясы Кыргыз Республикасынын экономикасын жаңылаштырууга жана өнүктүрүүгө, ошондой эле Фондго мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы экономикалык кызматташтыкка өбөлгө түзүү болуп эсептелет. Фонд Кыргыз Республикасынын экономикасы Евразиялык экономикалык интеграциянын шартында өрчүшүн тездетүүчү күч болууну көздөйт.

Белгиленген максаттарга жетүү үчүн Фонд төмөнкү милдеттерди аткарат:

 • 1
  Кыргыз Республикасынын экономикасынын артыкчылыктуу секторлорунда өз чыгымдарын өзү көтөрүп, киреше таба ала турган долбоорлорду насыялоо 

  анын ичинде Кыргыз Республикасынын аймагында жанаже Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгына ишке ашырылып жаткан долбоорлорго катышуучу Россия Федерациясынын чарбалык субъектилерин каржылоо

 • 2
  Кыргыз Республикасында катталган жана өз иш-аракетин Кыргыз Республикасында жүргүзүүчү чарбалык субъектилердин капиталына катышуу
 • 3

  Ыңгайлуу каржылык шарттарда орто жана узак мөөнөттүү насыяларды алууда Кыргыз Республикасында катталган жана өз иш-аракетин Кыргыз Республикасында жүргүзүүчү чарбалык субъектилерге көмөк көрсөтүү

 • 4

  Кыргыз Республикасынын экономикасынын каржы секторундагы ишканаларды өнүктүрүүгө катышуу, анын ичинде Фонддон каражат алуучу ишканалар каржылык кызматтар менен өндүрүмдөрдүн жаңы түрлөрүн киргизишине көмөк көрсөтүү

 • 5

  Корпоративдүү башкаруунун заманбап ыкмаларын анын өнөктөштөрү жана кардарлары колдошуна көмөк көрсөтүү

 • 6
   

  Россиялык жана кыргыз тараптар биргелешип аныктаган башка маселелерди чечүү