Фонд тууралуу

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын өкмөттөрүнүн ортосунда 2014-жылдын 24-ноябрында кол коюлган «Россия-Кыргыз өнүгүү фонду жөнүндө» келишимге ылайык түзүлгөн жана ошонун негизинде иш-аракет жүргүзүп келет.

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду Кыргыз Республикасынын Евразия экономикалык бирикмесине кошулуу процессиндеги эң маанилүү инструмент болуп эсептелет.

Россия-Кыргыз өнүгүү фондунун максаты Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы экономикалык кызматташтыкка, кыргыз экономикасынын жаңылануусуна жана өнүгүшүнө, ошондой эле тараптардын Евразиялык экономикалык интеграцияга катышуусу менен шартталган мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу пайдаланууга көмөк кылуу болуп эсептелет.

Өлкөдөгү социалдык-экономикалык абал атаандаштыкка жөндөмдүү өндүрүмдү чыгарууга жана бошогон жумушчу күчтөрдү жайлаштырууга болгон экономиканын дараметине жана кайра багыттоо тездигине жараша болот. Ушуга байланыштуу негизги басым экономиканын кыска мезгил аралыгында мүмкүн болушунча көп сандагы жумушчу топ түзө ала турган, ал эми узак мөөнөттүү мезгил аралыгында экономииканын атаандаштык дараметин жана дүйнөлүк экономикада өз ордун ээлешин камсыз кыла алуучу тармактарын өнүктүрүүгө жасалышы керек. Аталган иш-чаралар экономикалык чөйрөдөгү шарттардын тез өзгөрүүсүнө ата мекендик ишкердикти ылайыкташтыруу үчүн өкмөттүн жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каржылык колдоосу жок мүмкүн эмес.