Азиз Аалиев Россия-Кыргыз Өнүгүү Фондунун Төрагалыгына дайындалды

1 Апрель 2021 г.

Тийиштүү буйрукка Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Марипов Россиялык-Кыргыз өнүгүү фондунун Уставынын 8-беренсине, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө» конституциялыык мыйзамынын 10 жана 17 беренелерине ылайык кол койгон. Мурда Азиз Кубанычбекович РКӨФти 2020-жылдын февралынан октябрына чейин жетектеген.

Вице-премьер-министр — КР дин экономика жана каршы министри Улукбек Кармышаков Азиз Кубанычбековичти РКӨФ жамааты менен тааныштырып, өнүктүрүү институту катары РКӨФтин иш-аракеттери өлкөнүн экономикасында олуттуу роль ойной тургандыгын жана төраганын алдында ата мекендик ишкерлерди колдоону жогорулатуу боюнча олуттуу милдет тургандыгын белгиледи. «РКФР өнүктүрүү институту катары Кыргыз Республикасынын экономикасын жаңылантуу боюнча алгылыктуу ишти улантат деген үмүттөмүн», — деп жыйынтыкды вице-премьер-министр жана Азиз Кубанычбековичтин ишине ийгилик каалады.