РКӨФ ишкердик субъектилери үчүн жаңыланган «Лизингдик операцияларды коммерциялык банктар аркылуу каржылоо» программасын тааныштырат!

10 Февраль 2021 г.

Азыркы шарттарда Кыргыз Республикасынын экономикасы жеткиликтүү инвестициялык ресурстарга өтө муктаж, жана ушуга байланыштуу лизингдик операцияларды өнүктүрүү негизги каражаттарды сатып алууга жана жаңылоого багытталган натыйжалуу каржы инструменти болуп эсептелет. Өлкөнүн эконмоикасындагы капиталдык салымдардын жалпы көлөмүндө лизингдик каржылоонун үлүшү 3,5%ды түзөт, ал эми дүйнөлүк практикада бул көрсөткүч 30-35%. Ошол учурда Кыргыз Республикасынын эконмоикасында лизингдик операцияларды негизги каражаттарды сатып алууга жана жаңылоого багытталган натыйжалуу каржы инструменти катары өнүктүрүү үчүн бардык шарттар түзүлгөн.

Ата-мекендик ишкерлер түрдүү багыттагы атайын жабдууларды, өндүрүш линияларын сатып алууга өтө муктаж. Машина менен жабдууларды сатып алуунун жалпы көлөмүндө лизингдик операциялардын санын эске алып, Россия-Кыргыз өнүтүрүү фонду өлкөдө бул каржы инструментин өнүктүрүүнүн кыймылдаткычы болууга жана өндүрүштү техникалык жаңыртууга катуу трткү берүүгө даяр.

Ушуга байланыштуу РКӨФ айыл чара техникасын, өнөр жай, тамак-аш, медицина ж. б. багыттагы техника менен жабдууларды жеңилдетилген шартта сатып алууга багытталып жаңыланган лизингдик программаны иштеп чыгып киргизди.

Эми Фонддун кардарлары өнөктөш банктар аркылуу жаңы техниканы лизингдин предметинин наркынан 10% көлөмүндөгү аванс менен 7 жылга кыргыз сому менен жылдык 9%, АКШ доллары менен жылдык 5% үстөк төлөм менен сатып ала алат.

Ишкерлер РКӨФтин өнөктөш банкына арыз жибериши зарыл.

Программанын бардык шарттары менен шилтеме аркылуу кирип таанышыңыздар:

http://www.rkdf.org/kg/kreditovanie/_n_kt_sh_banktar_arkyluu_nasyyaloo/lizing_operaciyalary