РКӨФ расмий түдө Кыргыз Фонддук Биржанын акциячысы болду

4 Январь 2021 г.

Өткөн жылдын эң аягында өлкөнүн каржы рыногу үчүн маанилүү окуя —   РКӨФ экинчи рынокто КФБ ЖАКтын 7,5% акциясын сатып алып анын расмий акциячысы болуп калды.  

Сатып алуу чечими Фонддун башкармалыгы тарабынан кабыл алынган жана бул өз уставдык максаттарына ылайык Фонд өлкөнүн экономикасы үчүн маанилүү долбоорлорду каржылап гана эмес, башка көпчүлүк эркин фонддордой эле Кыргыз Республикасынын каржы рыногун өнүктүрүүгө активдүү катышуу ниетинде экенин билдирет. Мындай ири оюнчунун пайда болушу болочок инвесторлорду баалуу кагаздар рыногуна тартышы керек, бул болсо өлкөнүн фонддук рыногун инвестициялоо жагын олуттуу күчтөндүрүүгө түрткү болот.

«РКӨФтин быйылкы планында карыздык баалуу кагаздар рыногунда катышуу аркылуу стратегиялык инвестор катары фонддук рынокко түрткү берүү боюнча чоң иш алып баруу бар. Рынокто пайда болушу менен Фонд улуттук компанияларга жана ишеничтүү рейтингге ээ жаңы эмитенттерге алгылыктуу колдоо көрсөтө алат деп эсептейбиз», — деп белгиледи РКӨФ башкармалыгынын төрагасы Нурлан Мамытов.

Өз кезегиндн КФБ ЖАКтын Директорлор кеңешинин мүчөсү Нурбек Элебаев мындай деди: «Биржанын акциячыларынын катарында Фонддун пайда болушу жана өлкөнүн фонддук рыногунда анын стратегиялык инвестор катары ишин баштоосу менен фонддук рыноктун аркасы менен улуттук компанияларды өнүктүрүүгө жана экономиканы диверсификациялоого, анын өсүшүнө анык мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Мындан ары бул анын кошумча капиталдашуусуна да түрткү берет деген үмүттөбүз».  

РКӨФ олкөнүн фонддук рыногунун өсүшүнө көмөк кылуу боюнча, анын ичинде корпортативдик облигациялар менен акциялар тармагында бир катар иш-чараларды жүргүзүүнү пландап жатат. 

Биринчи баскычта башкы милдет РКӨФтин ири облигацияларды чыгарууга институциялык инвестор катары иш-аракети турат. Андан ары бул фонддук рыноктун учурдагы да, болочок да катышуучулары боло турган эмитенттер үчүн, кесипкөй катышуучулар менен инвесторлор үчүн фонддук рынокто жаңы катышуучу катары Фонддун пайда болушу аталган рыноктун ликвиддүүлүгү олуттуу жогорулагандыгынын белгиси болот.

Андан тышкары, Фонд фонддук рынокто инвестициялар аркылуу РКӨФ ири долбоорлорун каржылашы мүмкүн болгон, ишеничтүү рейтингге ээ жаңы эмитенттердин пайда болушуна көмөк кылууну көздөйт. Белгиленген иш-чараларды аткаруу корпоративдик облигацияларды биринчи жана экинчи рынокторунун жанданышына, алардын ликвиддүүлүгү жана капиталдык сыйымдуулугу жогорулашына алып келет.

Мындан ары Фонд өз каражаттарын каржы жагынан ийгиликтүү компаниялардын туруктуулугун жогорулатуу үчүн, алардын акцияларына инвестициялоону да пландап жатат. Бул биринчи кезекте капиталда мамлекеттин катышуусу менен стратегиялык компаниялардын IPO ишке киргизишине байланыштуу болот. Рынокто инвесторлордун активдүүлүгүн жогорулатуу үчүн Фонд, алардын малыматын көбөйтүп жана баалуу кагаздар рыногунун мүмкүнчүлүтөрү жөнүндө маалыматты жайылтуу үчүн фонддук рыноктун кесипкөй катышуучулары менен биргеликте билим берүүчү жана маалыматтык иш-чараларды өткөрүүнү пландап жатат.

МААЛЫМАТ ҮЧҮН: 01.01.2021 карата Фонд тарабынан жалпы суммасы 417 млн АКШ долларын түзгөн 2798 долбоорду каржылоо жактырылган, анын ичинде — Фонддун түз каржылоосу боюнча 74 долбоор, жалпы суммасы 229,4 млн АКШ долларын түзөт.