«Кыргыз Фонддук Биржа» жак жана Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фонду өз ара пайдалуу өнөктөштүк жөнүндө макулдашышты

3 Декабрь 2020 г.

«Кыргыз фонддук биржа» ЖАК (КФБ) жана Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду (РКӨФ) өз ара пайдалуу өнөктөштү жөнүндө макулдашышты. Жакында РКӨФ өкүлдөрү КФБде болуп, Биржанын иш-аракеттери менен таанышты. Меймандар Биржанын иши туурасында кенен маалымат менен тааныштырылды.

Сүйлөшүүлөр учурунда РКӨФ фонддук рыноктун инструменттерин колдонуу аркылуу чарбалык субъектилердин капиталында катышууга, о.э. анын өнөктөштөрү мене кардарлары корпоративдик башкаруунун заманбап ыкмаларын колдонуусуна жардам көрсөтүүгө кызыга тургандыгы белгиленген.

Өз кезегинде Биржанын өкүлдөрү ата мекендик компаниялардын ишкердигин Биржа аркылуу өнүктүрүп жана кеңейтүүгө ички инвестицияларды тартуу мүмкүнчүлүктөрү туурасында, ал эми РКӨФтин институциялык инвестор катары катышуусу өлкөнүн фонддук рыногун өнүктүрүүгө жаңы түрткү бере тургандыгы жөнүндө маалымат беришти.

Фонддук рыноктун учурда бар мүмкүнчүлүктөрү туурасында маалымат берүү максатында РКӨФтин өкүлдөрүнө ишкер коомчулуктары менен биргелешкен жолугушууларды уюштуруу, ошону менен компаниялардын фонддук рынокко чыгууга кызыгуусун жогорулатуу сунуш кылынган.

РКӨФ өкүлдөрү Кыргызстандын фонддук рыногун өнүктүрүүнү ар тараптуу колдоого кызыга тургандыгын билдиришти.