РКӨФ уяң жүндүү кой чарба тармагын өнүктүрүү боюнча жол картасын даярдоо башталгандыгын жарыялайт

6 Ноябрь 2020 г.

Аймактарды өнүктүрүүдө кластердик ыкманы алдыга жылдыруунун алкагында РКӨФ уяң жүндүү кыргыз койдун абалкы даңкын кайра жаратуу боюнча ишке киришти. СССР мезгилинде уяң жүндүү кыргыз коюунун жүнүнөн чыгарылган буюмдардын сапаты дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө белгилүү болгон жана дйнөнүн мыкты өндүрүүчүлөрү менен атаандашып келген. Бийик тоолуу жайыт шарттарында койдун башы 10 миллиондон ашып, анын 92 %ын уяң жүндүү койлор түзгөн. Тилекке каршы, аталган секторду колдоо жана жүндү ичкисырткы рыноктордо сатууну маркетингдик алдыга жылдыруу боюнча комплекстүү чаралардын жоктугуна байланышкан азыркы абал атактуу уяң жүндүү кыргыз койдун саны азайып, жүн өндүрүү кескин кыскарышы менен мүнөздөлөт.

Ушуга байланыштуу, РКӨФ аталган тармак боюнча жол картаны даярдоо башталгандыгын, жана бул үчүн бардык ресурстар, фермердик чарбалар, адистер, жүн подукцияларын кайра иштетүүчүлөр, токума (трикотаж) кездеме өндүрүүчүлөр бирге иштеп каатчылыктан (кризис) чыгуу үчүн бириктириле тургандыгын жарыялайт. Ушуну менен биз сектордогу азыркы абалды талдап жана ата мекендик да, дүйнөлүк да тажрыйбаны жергиликтүү шарттарга карата колдонуу менен өнүктүрүүнүн жол картасын иштеп чыгуу үчүн квалификациялуу кеңешчилерди чакырабыз.