РКӨФ Башкармалыгынын Төрагасы Мамытов Нурлан Токтобековичтин кайрылуусу

20 Октябрь 2020 г.

Урматтуу кесиптештер, өнөктөштөр жана кардарлар!

Мен үчүн Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун атынан сиздерге кайрылуу чоң сыймык жана артыкчылык.

РКӨФ өлкөдө алдыңкы эл аралык каржы институттарынын экендигин белгилөөгө уруксат этиңиздер. Фонд Кыргызстандын экономикасын евразиялык экономикалык интеграциянын шартында өнүктүрүү жана жаңылантуу боюнча өзүнө жүктөлгөн милдетти аткаруу менен, орчундуу долбоорлорду колдоо жана коштоо менен, экономиканын каржы секторунда ишканаларды өнүктүрүүгө катышуу ж. б. менен өз мүмкүнчүлүктөрүн улам жогору карай ишке ашырууда.

Мезгил биздин алдыбызга жаңы максаттар менен милдеттерди коюуда, жана бүгүн Фонд өнүгүүнүн жаңы баскычына чыкты. Калыптанган салттарды жаңы көз караштарга айкаштыруу менен биз чоң ийгиликтерге жетишүүнү көздөп жатабыз. Биз өзүбүзгө алган милдеттерди толук аткарууну — кластердин өнүктүрүү программаларын иштеп чыгып киргизүүну, долбоорлорду ишке ашырууну калктын ишкердик аракеттерин жогорулатууну жана жаңы каржылык инструменттерди түзүүнү улантабыз. РКӨФтин учурдагы түзүмүно жана ишине таянып, өз ыктыярларымдын алкагында мен о. э. насялоо процессин бюрократиядан арылтууга жана жалпы эле Фонддун ишине дагы оң жылыштарды алып келүүнү пландап жатам.

Ишеним жана ачык-айкындык — биз өз ишибизде жетекчиликке ала турган башкы баалуулуктарыбыз. Биз өнүктүрүүнүн мындан да алдыңкы каржы институтун кура ала тургандыгыбызга ишенебиз.

Бүгүнкү кайрылуу менен сиздерге РКӨФ Башкармалыгынын төрагасы катары сиздерге салам жолдоп, өзүмдү тааныштыргым келет. Биз келечекте боло турган бардык өзгөрүүлөр жана орчундуу окуялар жөнүндө сиздерге маалымдап турабыз. Ошону менен катар биз бардык суроолор менен сиздер кайрыла ала турган электрондук даректин эсептик жазуусун уюштурдук: corporatecom@rkdf.org.

Терең урматым менен,

Нурлан Мамытов

РКӨФ Башкармалыгынын төрагасы