Россия-Кыргыз өнүгүү фонду РКӨФтун долбоорлорду колдогон экинчи антикризистик план түзүп чыкты

30 Март 2020 г.

Кыргыз Республикасынын экономикалык абалына байланыштуу, айрым мамлекеттик чек аралар жабылды, жарандардын кыймыл аракетине чектөө киргизилди жана валютанын абалды өзгөрүлгөнүнө караштуу Фонддун башкармалыгы каржылоону Фонддун линиясы аркылуу банктардан жана МФУ — өнөктөштөрдөн алган кичи- орточо бизнестин субъектилерине антикризистик пландын экинчи пакетин түзүп чыкты.

Антикризистик ыкчам пакетин төмөнкүлөрдү камтыйт:

  • ​Башкы карызды жана кредитти 3 айга узартылган мөөнөттө төлөп берүүгө болот.
  • ​АКШ доллар менен каржыланган пайыздарга мараторий үч айга каралган.
  • Коммерциялык Банкта кепилдик менен камсыздандырылгандарга шарттар жумшартылды.

Кредит төлөөдөгү бул ырааттама базар шартындагы олуттуу өгөрүүлөргө байланыштуу болгондуктан, реструктаризация деп саналбайт.

Сурап билүү телефон: (0770) 900 909 

Фонддун линиясы аркылуу каржыланган кичи -орто бизнестин субеъктилери колдоо алуу үчүн банк же каржылоону колдогон МФУ өнөктөшкө кайрылуусу заарыл.