Россия-Кыргыз өнүгүү фонду Баткен, Талас жана Нарын облустарында стартап долбоорлорун каржылоо программасын Улуттук Банктын жана ААК "Кепилдик фонд" колдоосу менен ишке ашырат.

3 Май 2019 г.

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду Баткен, Талас жана Нарын облустарында стартап долбоорлорун каржылоо программасын Улуттук Банктын жана ААК "Кепилдик фонд" колдоосу менен ишке ашырат.

 

Май 2, 2019, РКӨФ төрагасы Эркин Асрандиев жана КРУБ төрагасынын жолугушуусу өттү.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылды «Региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү» деп жарыялоо жөнүндо жарлыгын аткаруу алкагында Россия-Кыргыз өнүгүү фонду Улуттук Банктын жана ААК "Кепилдик фонд" колдоосу менен Баткен, Талас жана Нарын облустарында стартап долбоорлорун каржылоо программасын иштеп чыкты.

Бул облустарын инвестициялык колдоо, экономикалык өнүгүү денгээлин өнүктүрүү зарылчылыгы менен, оор географиялык жана климаттык шарттары менен байланышкан. Пилоттук долбоорлорунун жыйынтыгы боюнча, бул тажрыйба башка региондорго тарайт.

Программа жергиликтүү өндүрүүчүлөр тарабынан өндүрүлгөн айыл чарба азыктарын кайра иштетүү боюнча старт-ап долбоорун каржылоого багытталган.

Фонд 1 млн АКШ долл. бөлүп берүүнү пландаштырууда, бир калыпта үч облустка бөлүштүрүлүп берилет, 350 миң АКШ долл. ар облустка. РКӨФ түздөн-түз каржылоо боюнча кредиттин минималдуу чеги 200 миң АКШ долларын түзөт, ошондуктан конкурс 200 миңден 350 миң АКШ долларга чейин долбоорлор үчүн ачык болуп саналат. Мындан тышкары, долбоор программага катышкан банктардын каражаттарынын эсебинен кошумча каржылоо алса болот.

Программанын айырмалоочу өзгөчөлүгү үч жыл ичинде ийгиликтүү иш-аракети талаптардын жоктугу, ошондой эле күрөөнүн жүйөсүнө карата минималдуу талаптар. Долбоорлорго жеңилдеткен шарттар колдонулат: пайыздык чен - жылдык 4%, каржылоо мөөнөтү - 7 жылга чейин, жеңилдетилген мөөнөтү - 24 айга чейин, ишкерлерге консультациялык колдоо берүү, ж.б.

Программа долбоордун суммасынан аз дегенде 15% ишкердин өз салымын камсыз кылат, бул долбоорго тартылган акча жана каражаттары катары мүнөздөлүшү мүмкүн. Бул программаны ишке ашыруу алкагында "Кепилдик фонд" каржылоо үчүн тандалган долбоорлорго кепилдик берүүгө даяр.

Долбоор тандоо процессине коомду тартуу үчүн жана анын ачыктыгы үчүн областтык денгээлде долбоорлорду тандап алуу боюнча комиссия түзүлөт. Бул комиссияга аймактык башкаруунун өкүлдөрү, бизнес-коомчулуктун өкүлдөрү, РКӨФ жана Кепилдик фонддун өкүлдөрү кирет. Комиссия программанын максаттарына ылайык мыкты долбоорлорду тандап алат жана андан ары карап чыгуу үчүн Фондго жөнөтөт. РКӨФ ар бир областтан бир долбоорду тандап алат.

РКӨФ төрагасы Асрандиев Э. Ш.: “Бул программа өлкөнүн региондордо экономикалык иш-аракетин көбөйтөт, түзүлгөн ишканалар көбөйткүч натыйжа берет жана өндүрүү боюнча кластердик мамилени иштеп чыгуу үчүн негизди камсыз кылат”, -  деп белгилеп кетти.