Ишкерлер РКӨФтөн каржылоо алууга техникалык жардам менен камсызданат.

5 Февраль 2019 г.

Бул жардам ишканаларга туруктуу өнүгүү боюнча долбоорлорду даярдоо Фонд аркылуу көрсөтүлөт. Бул Фонд жогорку сапаттагы бизнес жана инвестициялык долбоорлорду даярдоого жардам берүү кызматтардын спектрин камсыз кылуу үчүн түзүлгөн. Бул жардам алгылыктуу алдын ала тандоосунан өткөн долбоорлорго көрсөтүлөт.

Техникалык жардамга жогорку билимдүү адистердин консультациялары кирет – финансисттердин, юристтердин, аудиторлордун. Алар ишкерлерге насыя алуу үчүн документтерди (бизнес-план, техникалык-экономикалык негиздеме (ТЭН), башкаруу жана бухгалтердик эсеп) даярдоого жардам беришет. Бул ички бизнес-долбоорлорду эл аралык бизнес-стандарттарга алып барганы жардам берет.

Гранттык жардам ишкерлерге РКӨФ жана Бириккен улуттар уюмунун Өнүктүрүү программасы менен кол коюлган документтин алкагында берилет, долбоордун аты "КМШ аймагындагы туруктуу өнүктүрүү чараларды каржылоону мүмкүнчүлүгүн арттыруу". 480 мин АКШ доллары 2015-жылы түзүлгөн Россия - ПРООН траст фондунан бөлүнгөн. Бул траст фонду туруктуу экономикалык өнүгүүгө жетишүү Орусия өнөктөштөрүн колдоо үчүн түзүлгөн, биринчи кезекте КМШ аймагында.