РКӨФтин тармактык классификациясы

БӨЛҮМБӨЛҮМЧӨКОДУБАЯНДОО
АА АЙЫЛ ЧАРБАСЫ
 1A01Өсүмдүк өстүрүүчүлүк
  A01.1Күнөскана чарбасы
  А01.2Бакчылык 
 2А02Малчылык жана канаттуулар чарбасы (анын ичинде бал челек жана балык чарбасы) (Тиркеме)
 3А03Айыл чарба тармагында кошумча иш-аракет (А03.1, А03.2, А03.3 тышкары)
  А03.1Айыл чарба тармагында кошумча иш-аракет – Жашылча (жемиш, дан….) сактоочу жайлар
  А03.2Айыл чарба тармагында кошумча иш-аракет – Логистикалык борбор
  А03.3Айыл чарба тармагында кошумча иш-аракет – Мал союучу жай
ББ ТОО-КЕН ӨНӨР ЖАЙЫ ЖАНА КАРЬЕРЛЕРДИ ИШТЕТҮҮ
 1Б01Көмүр жана лигнит өндүрүү
 2Б02Чийки мунайзат жана табигый газ өндүрүү
 3Б03Металл кендерин өндүрүү
 4Б04Тоо-кен өнөр жайынын башка тармактары жана карьерлерди иштетүү
 5Б05Курулуш максаттарында металл эмес кендерди (таш, шагыл, кум, топурак) өндүрүү
ВВ ӨНДҮРҮШ ЖАНА КАЙРА ИШТЕТҮҮЧҮ ӨНӨР ЖАЙ
 1В01Тамак-аш азыктарын өндүрүү
 2В02Суусундуктарды айыл чарба өндүрүмдөрүн кайра иштетүүнүн негизинде өндүрүү
 3В03Суусундуктарды айыл чарба өндүрүмдөрүн кайра иштетүүсүз өндүрүү
 4В04Кездеме буюмдарын өндүрүү
 5В05Кийим өндүрүү
 6В06Булгары буюмдарын жана ага жакын буюмдарды өндүрүү
 7В07Жыгачты, жыгач жана жыгачтын кабыгынан жасалчу буюмдарды (жыгач эмеректен тышкары) өндүрүү
 8В08Кагазды жана кагаз буюмдарын өндүрүү
 9В09Айыл чарба өнүдүрүмдөрүн башка кайра иштетүүлөр
 10В10Полиграфиялык иш жана жазууларды алып жүрүүчүлөрдү нускалап чыгаруу
 11В11Коксту жана мунайды кайра иштетүүдөн алынган өндүрүмдөрдү чыгаруу
 12В12Химиялык заттарды жана химиялык өндүрүмдөрдү чыгаруу
 13В13Фармацевтикалык препараттарды жана дары өсүмдүк өндүрүмдөрүн чыгаруу
 14В14Резина жана желим (пластмасса) буюмдарын өндүрүү
 15В15Металл эмес башка нерселерди жана минералдык өндүрүмдөрдү чыгаруу
 16В16Металлургиялык өнөр жай
 17В17Металлды кайра иштетүү өнөр жайы, машиналарды жана жабдууларды өндүрүүдөн тышкары
 18В18Эсептөөчү, электрондук жана оптикалык техниканы өндүрүү
 19В19Электр жабдууларын өндүрүү
 20В20Башка категорияларга киргизилбеген машиналарды жана жабдууларды өндүрүү
 21В21Автоунааларды, прицептерди жана жарым прицептерди өндүрүү
 22В22Жыгач эмеректерин өндүрүү
 23В23Башка даяр буюмдарды өндүрүү
 24В24Курулуш материалдарын өндүрүү (кыш (кирпич), пескоблок, таманташ (брусчатка), травертин ж.б.)
ГГ ЭЛЕКТР КУБАТЫ, ГАЗ, ЖЫЛУУЛУК КУБАТЫ МЕНЕН КАМСЫЗДОО
 1Г01Электр кубаты менен камсыздоо
  Г01.1Электр кубатын өндүрүү
  Г01.2Кичи гидроэнергетика
 2Г02Газ менен камсыздоо
 3Г03Ысык суу жана жылуулук менен камсыздоо
ДД МУЗДАК ЖАНА ЖЫЛУУ СУУ, ЖЫЛУУЛУК КУБАТЫ, КАНАЛИЗАЦИЛЫК ТУТУМ МЕНЕН КАМСЫЗДОО
 1Д01Сууну топтоо, тазалоо жана бөлүштүрүү
 2Д02Канализациялык тутум
 3Д03Таштандыларды топтоо, кайра иштетүү жана алып салуу, материалдарды экинчи жолу (кайра) колдонуу
 4Д04Айлана-чөйрөнү кайра калыбына келтирүү боюнча иш-аракеттер жана таштандыларды чогултуп жок кылуу боюнча башка кызматтар
ЖЖ УНАА (ТРАНСПОРТ) ЖАНА КАМПА ЧАРБАСЫ
 1Ж01Кургакта жүрүүчү унаа
 2Ж02Аба унаасы
 3Ж03Кампага жайгаштыруу жана жүк ташуу тармагындагы иш-аракеттердин кошумча түрлөрү
 4Ж04Унаа инфраструктурасын өнүктүрүү
ЗЗ БАЙЛАНЫШ ЖАНА МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
 1З01Байланыш жана маалымат кызматтары
 2З02Программалык камсыздандырууну иштеп чыгуу жана маалыматтарды кайра иштеп чыгуу
ИИ КАРЖЫ ИШ-АРАКЕТТЕРИ*
 1И01Банк иш-аракеттери
 2И02Каржы лизинги
ККК01САЛАМАТТЫКТЫ САКТОО ИНФРАСТРУКТУРАСЫ  (Тиркеме)
ЛЛЛ01ТУРИЗМ ИНФРАСТРУКТУРАСЫ  (Тиркеме)
МММ01БИЛИМ БЕРҮҮ ИНФРАСТРУКТУРАСЫ  (Тиркеме)

 

 

*Өнөктөш коммерциялык банктар аркылуу ЧОИнин каржылоо программасына жайылтылбайт