Ишкердик долбоорлорун каржылоо

Фонд Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы экономикалык кызматташтыкка, Кыргыз Республикасынын экономикасынын жаңылануусуна жана өнүгүүсүнө, тараптардын Евразиялык экономикалык интеграцияга катышуусу менен шартталган мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу пайдаланууга көмөк кылуу максатында түзүлгөн.

Фонд менчик ээлери үчүн коммерциялык пайдадан тышкары, кошумча иш орундарын түзүү, салык чегеримдерин көбөйтүү, экспорттко же импорттун ордун толтурууга багытталуу, өнөр жай өндүрүшүн жогорулатуу сыяктуу жалпы экономика үчүн оң таасирлерди бере турган, ошондой эле жергиликтүү коомчулуктардын өрчүшүнө да өбөлгө түзө турган долбоорлорду каржылайт.

Фонд агрардык-өнөр жай комплексин, кийим тигүү жана кездеме өнөр жайын, тоо-кен жана металлургиялык өнөр жайды, унаа, турак-жай курулушун, ошондой эле инфраструктураны өнүктүрүүгө артыкчылыктуу көңүл бурат.

Фонд каржылануучу долборлордун экологиялык аспектилерине өзгөчө маани берет. Фонд каржылоочу долбоорлор Кыргыз Республикасынын эмгекти жана айлана-чөйрөнү коргоо боюнча мыйзам талаптарына ылайык келиши керек. Ресурстарды жана энергетиканы үнөмдүү пайдаланууга, таштандыларды кыскартууга, ресурстарды кайра иштетүүгө жана кайра калыбына кетирүүгө, экологиялык таза технологияларды пайдаланууга багытталган долбоорлорго бөтөнчө көңүл бурулмакчы.

Фонд зомбулуктуу жана балдардын эмгегин пайдалануучу иш-аракеттерди каржылабайт; тамеки жана ичимдик өндүрүмдөрүн чыгаруу жана жайылтуу ишкердигин; кумар оюн ишкердигин; Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын мыйзамдары тарабынан тыюу салынган иш-аракеттерди; ошондой эле Фонддун Башкармалыгынын жанаже Кеңешинин чечими боюнча иш-аракеттердин башка түрлөрүн каржылабайт.