Долбоорлорду кош каржылоо

НАСЫЯНЫН СУММАСЫ

1 млн АКШ долл. жогору

50% РКӨФ

50% Банк

МӨӨНӨТТӨРҮ

Тармакка жараша 10 жылга чейин

жылдык үстӨк тӨлӨм % менен

Фонддон 4%-7%

Банктан 8%га чейин

максаты

Негизги каражаттарды сатып алуу, жаңыртуу, кеңейтүү жана заманбапташтыруу

кошумча маалымат

Каржылоо тармактары:

Агрардык-өнөр жай, кийим тигүү, кездеме, тоо-кен, металлургиялык өнөр жайлары;

Унаа; соода, туризм жана медициналык инфраструктура.

 

Өнөктөш банктардын тизмеси