Социалдык турак-жай курулушун каржылоо

Долбоордун максаты

 

Социалдык турак-жай куруу боюнча долбоорлорду каржылоо.

Насыя алуучулардын максаттык сегменти 

Каржылык туруктуу абалга, жетиштүү каржылык камсыздоого ээ, Кыргыз Республикасынын аймагында өз ишин жүргүзүүчү жана көп батирлүү турак-жай куруу жагынан тажрыйбасы бар, Кыргыз Республикасынын резиденти болуп эсептелген курулуш компаниялары.

Эконом классындагы турак-жай КР өкмөтүнүн «Жеткиликтүү турак-жай 2015-2020» программасында бекитилген турак-жай жеткиликтүүлүгү критерийлерине ылайык келиши керек (КР өкмөтүнүн 05.08.2015, №560 Токтому менен бекитилген).

Продукт жеке менчик жер үйлөрдү курууга жайылтылбайт.

Насыянын арналышы

 • Негизги каражаттарды (атайын техниканы жана жабдууларды) сатып алуу, жаңылоо жана заманбапташтыруу ж.б. узак мөөнөттүү инвестициялар Фонддун жеке каражатынын эсебинен, анын ичинде лизинг аркылуу;
 • Курулуш, анын ичинде өндүрүш процессинде түздөн-түз катыша турган жүгүртүү каражаттары.

Насыянын валютасы

АКШ доллары

Насыянын суммасы

5 млн. АКШ долл. чейин

Насыянын мөөнөтү

5 жылга чейин, анын ичинде:

а) жабдууларды сатып алуу – 5 жылга чейин. Насыянын негизги суммасын төлөө 12 айга чейин кийинкиге жылдырылышы мүмкүн

б) жүгүртүү капиталын каржылоо – 2 жылга чейин. Насыянын негизги суммасын төлөө 9 айга чейин кийинкиге жылдырылышы мүмкүн

Үстөк пайыз чени *

 • негизги каражаттарды сатып алуу, жаңылоо жана заманбапташтыруу: – жылдык 4% ;
 • курулуш-монтаждоо иштери, курулуш материалдарын сатып алуу ж.б. иш менен кызматтардын түрү – баасы Фонд тарабынан тартылган ресурстардын наркы + жылдык 4% формуласы боюнча аныкталат;
 • коммерциялык банктар берген насыяларды кайра каржылоо – жылдык 10% (Фонддун насыясынын суммасынан 30%дан ашык эмес).

Насыячынын жеке салымы

Насыя алуучу каржыланып жаткан ар бир долбоордун жалпы суммасынан 20%дан кем эмес көлөмүндөгү өз салымын камсыз кылышы керек.

Жеке салым акча каражаты түрүндө же насыя алынып жаткан долбоорго колдонула турган активдер түрүндө болушу мүмкүн.

 

Насыя алуучунун жеке салымы жана күрөөлүк камсыздоо боюнча талаптар Фонддун жана анын өнөктөш банктарынын ички ченем документтерине ылайык каралат.

Күрөөлүк камсыздоо

Фонддун талаптарына ылайык күрөөлүк камсыздоо Фонддун жана анын өнөктөш банктарынын ички ченем документтерине ылайык Фонддун насыясынын суммасын жабышы керек. Күрөөлүк камсыздоо катары төмөнкүлөр коюлушу мүмкүн:

 • Ликвиддүүлүгү жогору активдер (депозиттер, акча каражаттары, Россия Федерациясынын жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары, Фонддун талаптарына ылайык келүүчү рейтингге ээ корпоративдик баалуу кагаздар);
 • Кыймылсыз мүлк;
 • Жабдуулар, унаа каражаттары;

Күрөөлүк мүлктүн айрым түрлөрү Фонддун/өнөктөш банктардын талаптарына ылайык камсыздандырылган болушу керек. Камсыздандыруу компенсациясын алуу үчүн Фонд Пайда көрүүчү катары Камсыздандыруу полисинде көрсөтүлүшү керек.

Насыя алуучу насыяны жана пайыздарды төлөшү

 • Ай сайын аннуитеттик төлөөлөр.
 • Насыянын негизги суммасын бирдей өлчөмдө төлөөнү камтыган ай сайын төлөөлөр.
 • Насыянын негизги суммасын үзгүлтүксүз, бирок үч айда бир жолудан көп эмес төлөө (3 айда, 6 айда бир).
 • Пайыздарды ай сайын же квартал сайын төлөө.

Мөөнөтүнөн мурда төлөө

Насыя алуучулар насыяны мөөнөтүнөн мурда эч бир айып салуусуз толук же жарым-жартылай төлөөгө укуктуу

Санкциялар ж.б. талаптар

 

Насыя алуучу насыянын максаттык арналышын, каржы берүү шарттары менен критерийлерин бузган учурда Фонддун каражаттары боюнча үстөк пайыз чени жылык 20%га чейин жогорулайт.

Фонд насыяны жоюп жана аны мөөнөтүнөн мурда жабууну талап кылууга укуктуу.

Насыянын пайдаланылышына мониторинг

Фонд Насыя алуучу милдеттемелерин аткарып жаткандыгына мониторинг жүргүзүүгө укуктуу. Курулуштун жүрүшүн алдын ала эксперттик эсеби жана ага мониторинг зарыл, ал Насыя алуучунун эсебинен жасалат.

 

*Үстөк пайыз чени – суралып жаткан насыянын суммасы 1 000 000 АКШ долл. кем болсо, насыя алуучу «Турак-жай курулушун каржылоо» насыялык продукту боюнча Фонддун эсебинен каржы алууга Фонддун өнөктөш банктарына кайрыла алат, ал жерде үстөк пайыз чендери төмөнкү көлөмдөрдө орнотулган:

 • негизги каражаттарды сатып алуу, жаңылоо жана замандаштыруу – жылдык 5%
 • курулуш-монтаждоо иштери, курулуш материалдарын сатып адуу ж.б. иштер менен кызматтар – баа чени Фонд тарабынан тартылган ресурстардын наркы + 1% + Банктын кирешеси 4% формуласы боюнча аныкталат.
 • Бул программа боюнча фонддун каражаттарынын эсебинен өнөктөш банктар насыяларды кайра каржылоосуна жол берилбейт.