Жүгүртүүдөгү капиталды каржылоо

АЛУУЧУЛАР

РКӨФтүн насыячылары

насыянын СУММАсы

РКӨФтүн инвестициялык насыясынын 15%ынан көп эмес

МӨӨНӨТТӨРҮ

3 жылга чейин, жеңилдик берилүүчү мөөнөт 9 айга чейин

жылдык үстӨк тӨлӨм % менен

До 8% в долл. США

максаты

Долбоорду ишке ашыруу үчүн зарыл болгон чийки заттарды жана керектелүүчү материалдарды сатып алууну каржылоо

кошумча маалымат

Каржылоо тармактары:

айыл чарбасы, өндүрүш жана кайра иштетүүчү өнөр жайлар.

 

Өнөктөш-банктардын тизмеси