Жүгүртүүдөгү капиталды ЕАӨР каражаттарынын эсебинен каржылоо

Насыянын максаты

Фонддон түздөн-түз каржылануучу инвестициялык долбоорлордун алкагында чийки заттарды, курамдык бөлүктөрдү, тетиктерди, компоненттерди сатып алууну каржылоо

Насыя алуучулардын максаттык сегменти

Фонд тарабынан түздөн-түз каржылануучу, ЕАӨБ менен макулдашуунун алкагындагы төмөнкү квалификациялык талаптарга жооп бере турган ар түрдүү уюштуруучулук-укуктук формадагы коммерциялык уюмдар:

 • КР аймагында КР мыйзамдарына ылайык катталган юридикалык тарап;
 • Насыячынын долбоор боюнча иштерди аткарууга уруксат берүүчү КР мыйзамдарында каралган бардык зарыл документтери болушу керек;
 • Насыячы Фонддун инфестициялык жана насыялык ишмердигин жөнгө салуучу Фонддун талаптарына жооп бериши керек.
 • Долбоорлор ацлана-чөйрөөнү коргоо жана экологиялык талаптар боюнча КР мыйзамдарына, о.э. эмгек мамилелерин, атап айтканда, жашы жете электерди  жана жаштарды ишке орноштуруу, эмгек тармагында кемсинтүү жана зордоп иштетүү маселелерин жөнгө салуучу КР мыйзамдарына ылайык келиши керек.
 • Насыячы Фонддон инвестициялык каржы алышы керек. Жүгүртүүнү каржылоо инвестициялык каржы жөнүндө келишим күчүндө турган мөөнөт аралыгында гана берилиши мүмкүн.

Насыянын түрү

Жүгүртүү каражаттарын берүүгө алкактык келишим

Каржылоонун суммасы жана валютасы

Алкактык келишимдин максималдуу көлөмү  – 3,0 млн АКШ долл.

Алкактык келишимдин минималдуу көлөмү – 100 миң АКШ долл.

Фонд Алкактык келишимдин көлөмүн Насыячыга сөзсүз жазуу түрүндө билдирүү менен, каалаган убакта бир жактуу түрдө өзгөртүүгө укуктуу.

Алкактык келишимдин көлөмүнүн өзгөрүшү Насыячынын Фонд алдында Алкактык келишимдин көлөмү өзгөргөн күнгө карата милдеттемелери мөөнөтүнөн мурда аткарышына алып келбейт.

Жеткиликтүүлүк милдети

12 (он эки) айдан көп эмес

Насыяны берүү формасы

Алкактык келишимдин алкагында Жеке насыялык макулдашуунун негизине транш менен.

Транштын минималдуу көлөмү 100 000 (жүз миң) АКШ долларын түзөт

Насыянын мөөнөтү

(жыйырма төрт) айга чейин

Үстөк пайыз чени

АКШ доллары (USD) менен: 6М LIBOR1 + жылдык 5%дан жогору

Үстөк пайыз чени LIBOR чени өзгөрүшүнө байланыштуу жылына 2 жолу кайра каралышы мүмкүн.

Үстөк пайыз чени өзгөргөн учурда Фонд Насыя алуучуга жазуу түрүндө билдирет (насыялык макулдашуунун шарттарына ылайык).

Күрөөлүк камсыздоо

 • Ликвиддүлүгү жогору, Фонддун талаптарына жооп берет турган активдер (баалуу кагаздар, депозит);
 • Кыймылсыз мүлк;
 • Жабдуулар, унаа каражаттары;
 • Банктарын кепилдиктери же Фонддун талаптарына ылайык келүүчү рейтингге ээ корпоративдик кепилдиктер;
 • Товардык-материалдык корлор (ТМКнын наркы күрөөлүк жабуунун эсебине кошулбайт)

Күрөөлүк мүлктүн айрым түрлөрү Фонддун талаптарына ылайык камсыздандырылган болушу керек. Камсыздандыруу компенсациясын алуу үчүн Фонд Пайда көрүүчү катары Камсыздандыруу полисинде көрсөтүлүшү керек.

Насыя алуучунун өз салымы

Насыя алуучу каржыланып жаткан сумманын 20%дан кем эмес көлөмүндөгү өз салымын насыялык келишим күчүндө турган мөөнөттүн башынан аягына чейин камсыз кылышы керек. Жеке салым акча каражаты түрүндө же насыя алынып жаткан долбоорго колдонула турган активдер түрүндө болушу мүмкүн.

Насыя алуучу насыяны жана пайыздарды төлөөсү

 • пайыздарды төлөө – ай сайын же квартал сайын.
 • насыянын негизги суммасын насыялык келишимдин алкагында макулдашылган график боюнча төлөө.
 • насыянын негизги суммасы боюнча узартылган мөөнөт Фонддун чечими менен 12 айга чейин.

Мөөнөтүнөн мурда төлөө

Жарым жылда бир жолу Насыя алуучу негизги карызды (негизги карыздын бир бөлүгүн) мөөнөтүнөн мурда, андай эрте төлөй турган күнгө карата чегерилген үстөк пайыздын суммасы жана төлөнүшү керек болгон башка суммалар менен бирге төлөөгө укуктуу, бул үчүн 15 (он бештен) кем эмес күн мурун өз чечими жөнүндө Фондго жазуу түрүндө билдирип, анда мөөнөтүнөн эрте кайтарылып жаткан сумманы жана кайтарыла турган күнүн көрсөтүү шарт.

Негизги карыз (негизги карыздын бир бөлүгү) пайыз төлөнө турган күндөн башка күнү төлөнүп жатса, Насыя алуучу насыяны мөөнөтүнөн мурда төлөп жатканы үчүн Фондго мөөнөтүнөн мурда төлөнүп жаткан суммадан 1 (бир) пайыз көлөмүндө кошумча комиссия төлөйт.

Насыянын пайдаланылышына мониторинг

Фонд өзүнүн ички ченем документтеринин талаптарына ылайык, Насыя алуучу милдеттерин аткарып жатышына мониторинг жүргүзүүгө укуктуу.

Тыюу салынган иш-аракеттер

 • балдардын эмгегин колдонуу жана зордоп иштетүү;
 • тамеки жана спирт ичимдиктерин чыгаруу жана жайылтуу;
 • кумар оюн ишкердиги;
 • курал-жарак жана аскер жабдууларын чыгаруу;
 • чет элдик накталай валюта менен акча алмаштыруу операциялары;
 • баалуу кагаздардын бардык түрүн инвестициялоо;
 • ЕАӨРге катышуучу мамлекеттердин мыйзамдарында же эл аралык конвенциялар менен тыюу салынган, рксурстардын биологиялык түрдүүлүгүн же маданий мурастарды коргоого тиешелүү иш-аракеттердин түрү;
 • кыймылсыз мүлккө байланышкан операциялар, анын ичинде жер аянттарын сатып алуу, Насыянын максаттык жана функционалдык багытына же ылайык келбеген, же, ЕАӨБдин негиздүү пикири боюнча, ылайык келиши мүмкун болбогон, турак-жай (Кыргыз Республикасынын мамлекеттик программаларынын алкагында түзүлүп жаткан инфраструктуранын социалдык маанидеги объектилеринен сырткары), кеңсе жайларын, соода-көңүл ачуу борборлорун курууну каржылоо;
 • ЕАӨБга катышуучу тийиштүү мамлекеттин мыйзамында же жоболорунда, же ошол мамлекет кошулган эл аралык конвенциялар менен келишимдерде мыйзамсыз деп эсептелген кайсы бир нерсени өндүрүү же сатуу, же иш-аракет кылуу. 


 

1  Libor (англ. London Interbank Offered Rate) – Лондондун банктар аралык рыногунда түрдүү валюталык каражаттарды бир күндөн 12 айга чейинки түрдүү мөөнөткө сунуштоо менен чыгуучу банктар бере турган банктар аралык насыялар боюнча үстөк пайыздын орточо чени --  http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/american-dollar/usd-libor-interest-rate-6-months.aspx