Россиялык компоненти бар долбоорлорду Росэксимбанктын каражаттарынын эсебинен каржылоо

Насыянын максаты

Товарларды сатыкка коюуга, кызмат көрсөтүүгө же иштерди аткарууга россиялык Экспорттоочу(лар) менен КРден Сатып алуучу(лар)дын ортосундагы Экспорттук келишим(дер) боюнча төлөмдү каржылоо*.

Насыя негизги каражаттарды сатып алууга, жаңыртууга жана заманбапташтырууга, о.э. түз каржылоо боюнча долбоорордун алкагында чийки заттык эмес товарлардын тобу боюнча жүгүртүү капиталын жана кызматтарды каржылоого берилет.

Бул Насыялык продукт боюнча насыяларды Фонддун эсебинен кайра каржылоого жол берилбейт.

* Экспорттук келишимди каржылоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө маалымат алуу үчүн шилтеме: http://www.eximbank.ru/credits/product.php

**Чийки заттык жана чийки заттык эмес товарларды классификациялоо боюнча маалымат алуу үчүн шилтеме: https://www.exportcenter.ru/international_markets/classification/

Насыя алуучулардын максаттык сегменти

Фонд тарабынан түздөн-түз каржылануучу, төмөнкү квалификациялык талаптарга жооп бере турган ар түрдүү уюштуруучулук-укуктук формадагы коммерциялык уюмдар:

 • КР аймагында КР мыйзамдарына ылайык катталган юридикалык тарап;
 • Насыячы Фонддун инфестициялык жана насыялык ишмердигин жөнгө салуучу Фонддун талаптарына жооп бериши керек.

Насыянын түрү

насыя/насыялык тизмек (линия)

Насыянын валютасы

Россия рублу, АКШ доллары, евро

Насыянын суммасы

5 млн АКШ долларына чейин, же рубль, евро түрүндөгү эквиваленти

Насыянын мөөнөтү

Конкреттүү келишкендиктин параметри менен шарттарына жараша Росэксимбанк менен жеке макулдашуу боюнча белгиленет.

Максималдуу мөөнөттөр:

 • негизги каражаттарды сатып алууга, жаңыртууга жана заманбапташтырууга – 10 жыл;
 • соода жүгүртүүсүн каржылоого – 2 жыл.

Росэксимбанк менен макулдашуу боюнча тармактык тиешелүүлүгүнө жараша насыянын негизги суммасын төлөөнү кийинкиге, бирок 18 айдан көп эмес убакытка жылдырууга болот.

Үстөк пайыз чени

 • россиялык рубль менен (RUB) – жылдык 8%дан тартып;
 • АКШ доллары менен (USD) –  LIBOR1 + жылдык 1.25%дан тартып;
 • Евро менен (EUR) –EURIBOR2 + жылдык 1.25%дан тартып.

·         Үстөк пайыз чени ар бир валюта (USD, EUR жана RUB) боюнча Росэксимбанк менен макулдашуу аркылуу, конкреттүү келишкендиктин параметри менен шарттарына жана рыноктун конъюнктурасына жараша жекече белгиленет.

Үстөк пайыз чени өзгөргөн учурда Фонд Насыя алуучуга жазуу түрүндө билдирет (насыялык келишимдин шартына ылайык).

Комиссиялар

Насыя алуучу Насыялык тизмекти ачкандыгы үчүн комиссия жана насыялык милдеттеме үчүн (Насыялык тизмектиин колдонулбаган бөлүгү үчун) комиссия төлөйт.

Комиссиянын көлөмү Росэкимбанктын талабына ылайык, конкреттүү Экспорттук келишимдин параметрлери менен шарттарына жараша жекече аныкталат.

Насыя берүүнүн формасы

Насыялык жеке келишимдин негизинде транштар менен.

Кароо жана насыя берүү жол-жобосу

1. Фонд россиялык компоненти бар долбоорду каржылоо боюнча Насыя алуучунун арызын, о.э. Экспорттук келишимди кабыл алат;

2. Фонд каржылоо шарттарын Росэкимбанк менен макулдашып жана ал туурасында Насыя алуучуга билдирет;

3. Каржылоо жөнүндө оң чечим кабыл алынгандан кийин Фонд россиялык компоненти бар долбоорлорду максаттуу каржылоонун алкагында Насыя алуучу менен насыялык келишим түзөт;

4. Фонд Росэксимбанк менен жеке насыялык келишим түзөт.

Башка шарттар

Экспорттук келишимдин жалпы баасында россиялык бөлүктүн үлүшү (РФте өндүрүлгөн чийки заттын, материалдардын, курамдык бөлүктөрдүн, иштер менен кызматтардын баалары) 30%дан кем болбошу керек.

Күрөөлүк камсыздоо

 • Ликвиддүлүгү жогору, Фонддун талаптарына жооп берет турган активдер (баалуу кагаздар, депозит);
 • Кыймылсыз мүлк;
 • Жабдуулар, унаа каражаттары;
 • Банктарын кепилдиктери же Фонддун талаптарына ылайык келүүчү рейтингге ээ корпоративдик кепилдиктер;
 • Күрөөлүк мүлктүн айрым түрлөрү Фонддун талаптарына ылайык камсыздандырылган болушу керек. Камсыздандыруу компенсациясын алуу үчүн Фонд Пайда көрүүчү катары Камсыздандыруу полисинде көрсөтүлүшү керек.

Насыя алуучунун өз салымы

Насыя алуучу каржыланып жаткан сумманын 15%дан кем эмес көлөмүндө өз салымын камсыз кылышы керек. Жеке салым акча каражаты түрүндө же насыя алынып жаткан долбоорго колдонула турган активдер түрүндө болушу мүмкүн.

Насыя алуучу насыяны жана пайыздарды төлөөсү

 • Ай сайын же квартал сайын аннуитеттик төлөөлөр.
 • Насыянын негизги суммасын тең бөлүп төлөөнү өзүнө камтыган ай сайын же квартал сайын төлөөлөр.
 • Насыянын негизги суммасын ишкердиктин сезондуулугуна жараша, мүмкүн, тең эмес бөлүктөр менен, бирок төрт айда бир жолудан кем эмес төлөө. Пайыздарды ай сайын же квартал сайын төлөө.

Карызды төлөө тартиби Росэксимбанк менен макулдашуу аркылуу орнотулат.

Мөөнөтүнөн мурда төлөө

Фондго 15 (он беш) иш күнүнөн кем эмес эрте билдирүү менен, Насыя алуучу насыяны толугу менен же анын каалаган бөлүгүн Насыяны жеке төлөө жоболорун эске алуу менен мөөнөтүнөн мурда төлөй алат. Ошону менен катар, Насыя алуучу төлөнүп жаткан насыянын негизги суммасы менен бирге мөөнөтүнөн мурда төлөнчү негизги суммага карата чегерилген үстөк пайызды, о.э. мөөнөтүнөн мурда насыяны жапкандыгы үчүн Фондго мөөнөтүнөн мурда төлөнүп жаткан суммадан 0,1% (бир пайыз) комиссия төлөшү керек.

Насыянын пайдаланылышына мониторинг

Фонд өзүнүн ички ченем документтеринин талаптарына ылайык, Насыя алуучу милдеттерин аткарып жатышына мониторинг жүргүзүүгө укуктуу.

Тыюу салынган иш- аракеттер:

1.  насыялык каражаттар аскер багытындагы жабдуулардын же курал-жарактарды сатууну каржылоо максатында колдонулушу же ошол максаттарда колдонулду деп чечмелениши, же баңги заттарды же Россия Федерациясынын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тыюу салынган башка заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө пайдаланылышы мүмкүн эмес;

2.  насыя каражаттары Россия Федерациясынын жана Кыргыз Респубилкасынын мыйзамдарына ылайык мыйзамсыз болуп эсептелген иш-аракеттерди түз же кыйыр каржылоо максатында колдонулушу мүмкүн эмес;

3.  балдардын эмгегин колдонуу же зордоп иштетүү;

4.  тамеки жана спирт ичимдигин өндүүрүү жана жайылтуу;

5.  кумар оюн ишкердиги;

6.  курал-жарак жана аскер жабдууларын чыгаруу;

7.  чет элдик наксталай валюта менен акча алмаштыруу операциялары;

8.  бардык түрдөгү баалуу кагаздарды инвестициялоо;

 

1 Libor (англ. London Interbank Offered Rate) – Лондондун банктар аралык рыногунда түрдүү валюталык каражаттарды бир күндөн 12 айга чейинки түрдүү мөөнөткө сунуштоо менен чыгуучу банктар бере турган банктар аралык насыялар боюнча үстөк пайыздын орточо чени - http://www.global-rates.com

2 Euribor (англ. European Interbank Offered Rate) — евро түрүндө берилчү банктар аралык насыялар боюнча орточолотулган үстөк пайыз чени - http://www.euribor-rates.eu/