Кыргыз-Россиялык ишкердик өнөктөштүгү

Насыя алуучулардын максаттык сегменти

Кыргыз Республикасынын резиденти болуп эсептелүүчү, туруктуу каржылык абалга ээ жана Кыргыз Республикасынын аймагында рентабелдүү иш жүргүзүүчү, түрдүү уюштуруучулук-укуктук формадагы коммерциялык уюмдар.

Инвестициялык долбоор менен байланышпаган, учурда иштеп жаткан ишкердик бар болгон шартта жаңы долбоорлор (greenfield же старт-ап) каралышы мүмкүн.

Россиялык компоненттин болушу

Төмөнкү компоненттердин куру дегенде бири болушу милдеттүү шарт болуп эсептелет:

 • Капиталда россиялык инвесторун катышуусу 30%дан кем эмес;
 • Өндүрүмдүн 70%дан кем эмеси РФке экпорттолот;
 • Насыянын 50%дан кем эмес бөлүгү РФтен жогорку технологиялык жабдууну сатып алууга багышталат.
 • Насыянын 70%дан кем эмес бөлүгү РФтер жабдуулар менен технологияларды сатып алууга жумшалат.

Эмнеге арналат

Төмөнкү тармактар боюнча негизги каражаттарды сатып алуу, кеңейтүү жана заманбапташтыруу: агроөнөр жай комплекси, кийим тигүү жана кездеме өнөр жайы, кайра иштетүүчү өнөр жай, тоо-кен жана металлургиялык өнөр жай, унаа, инфраструктураны өнүктүрүү, анын ичинде туризм, медицина жана билим берүү инфраструктуралары, о.э. Фонддун Уставында көрсөтүлгөн максаттар менен милдеттерге жетишүүнү көздөгөн өндүрүш багытындагы узак мөөнөттүү башка инвестициялар.

Каржылоо суммасы

Кыргыз Республикасынын аймактарында 200 миң АКШ долларынан жогору;

Бишкекте 1 млн АКШ долларынан жогору.

Каржылоо валютасы

АКШ доллары, кыргыз сому, Россия рублу

Мөөнөтү

Инвестициялык долбоорлорго – тармактык тиешелүүлүгүнө жараша 10 жылга чейин

Жүгүртүүдөгү каражаттарды толтурууга – 3 жылга чейин.

Жеңилдетилген мезгил

Насыянын негизги суммасын 24 айга чейин узартуу мүмкүн

Насыя алуучунун өз салымы

Долбоордун наркынан 20%дан кем эмес.

Долбоордун суммасынын 10%га чейинки бөлүгү долбоорду ишке ашырууга катыштырылчу активдер түрүндө берилиши мүмкүн.

Ошону менен катар насыя алуучунун жеке салымы Фонд каржы бергенге чейин же Фонд ар бир траншты 20% көлөмүндө бергенге чейин толук төлөнөт.

Үстөк пайыз чени

Инвестициялык максаттарга үстөк пайыз чени төмөнкү көлөмдө белгиленет:

 • АКШ доллары менен жылдык 4%;
 • сом менен жылдык 8%;
 • рубль менен үстөк пайыз чени конкреттүү келишкендиктин параметрлерине жана шарттарына жараша жекече белгиленет.

Улуттук валютадагы насыя каражаттары Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлчү товарлар менен кызматтарды сатып алууга гана колдонулушу мүмкүн.

Россия рублу менен берилген насыя каражаттары Россия Федерациясынын аймагында өндүрүлчү товарлар менен кызматтарды сатып алууга гана колдонулушу мүмкүн.

Күрөөлүк камсыздоо

Фонддун документтеринин ченемдик талаптарына ылайык.

Ошону менен катар камсыздоо иретинде төмөнкүлөр кабыл алынышы мүмкүн:

 • Россия Федерациясынын банк кепилдиктери (банктын Standard and Poor’s (S&P) же «Fitch Ratings» - BB-, Moody’s – Ba3 рейтингдик агенттиктер берген эл аралык мамыча боюнча узак мөөнөттүү рейтинги болгон шартта);
 • РФ аймагында жайгашкан мүлк. 

Арыз берүүчүгө талаптар

 • Насыялык терс окуянын жоктугу;
 • Ишкердик терс окуянын жана жаман аттын жоктугу.

Техникалык жардам

Долбоорду даярдоо жана ишке ашыруу баскычтарында СДКФ каражаттарынын эсебинен гранттык негизде техникалык жардам көрсөтүлүшү мүмкүн

Өбөлгөлөө жол-жоболору

АКШ доллары менен алынган насыя боюнча төлөнгөн пайыздын ½ бөлүгү жана сом менен алынган насыя боюнча төлөнгөн пайыздын  ¼ бөлүгү төмөнкү шарттар аткарылган учурда каленардык жыл жыйынтыгы боюнча ар бир жыл боюнча Насыя алуучуга кайтарып берилет:

 • Төлөнгөн пайыздарды кайтарып алуу укугу 2-пунктта көрсөтүлгөн россиялык компонент бар экендиги ырасталгандан кийин күчүнө кирет.
 • Төлөнгөн пайыздарды кайтарып алуу укугу карыздын негизги суммасын төлөө боюнча кийинкиге жылдырылган убакыт (каникул) аяктагандан 12 ай өткөндөн кийин, бирок үзгүлтүксүз өндүрүш ишке киргизилген күндөн эрте эмес (биринчи өндүрүштүк цикл аяктагандан кийин) күчүнө кирет.
 • Төлөнгөн пайыздарды кайтаруу укугу жеңилдик берилген мезгилге карата күчкө ээ эмес.
 • Кайтарылган пайыздардын суммасы ишке ашырылып жаткан долбоорго байланышкан максаттарда колдонулушу керек.
 • Фонддун кредити боюнча реструктуризация/мөөнөтүн узартуу жок.
 • Насыянын негизги суммасын жана пайыздарын бир жолку төлөө боюнча 3 күндөн ашык кечиктирүү жана Фонд алдында жана башка ФКБ алдында учурда бар милдеттемелери боюнча жалпы саны 15 иш күнүнөн ашык кечиктирүү жок.
 • Каражатты максатсыз пайдалануу фактылары жок.

Төлөө боюнча кечиктирүүлөрдүн жоктугу жөнүндө талап Насыячынын жана аны менен байланышкан компаниялардын бардык милдеттемелерине тиешелүү.

Насыя алуучу Фонд менен келишимде белгиленген бардык милдеттер менен ковенанттарды аткарууга милдеттүү.

Россия рублу менен алынган насыялар боюнча төлөнгөн пайыздарды кайтарып берүү каралган эмес.