"Ключевой" насыясы

Негизги каражаттарды түзүү, сатып алуу, жаңыртуу жана заманбапташтыруу жана башка узак мөөнөттүү инвестициялар, ошондой эле өндүрүш процессинде түздөн-түз катышуучу материалдык эмес активдерди сатып алуу.

СуммаСЫ

25 миллион АКШ долларына чейин.

Насыя алуучулар

Түрдүү уюштуруучулук-укуктук формадагы коммерциялык уюмдар:

 • Кыргыз Республикасынын резиденти болуп эсептелүүчү,
 • Кыргыз Республикасынын аймагында кирешелүү иш-аракет жүргүзүүчү,

Туруктуу каржылык абалга ээ.

НАсыянын максаты

Негизги каражаттарды түзүү, сатып алуу, жаңыртуу жана заманбапташтыруу жана башка узак мөөнөттүү инвестициялар, ошондой эле өндүрүш процессинде түздөн-түз катышуучу материалдык эмес активдерди сатып алуу.

Фонддун насыя каражаттары жүгүртүүдөгү капиталды каржылоого берилбейт.

максаттык СЕГМЕНТи

 

 • Айыл чарба,
 • Кыргыз Республикасында өндүрүлгөн айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, анын ичинде азык-түлүк продуктыларын өндүрүү,
 • Кыргыз Республикасында өндүрүлгөн айыл чарба продукциясын кайра иштетүүнүн негизинде суусундук чыгаруу,
 • Кездеме буюмдарын, кийим, бут кийим чыгаруу,
 • Булгары жана чектеш чийки заттардан буюм чыгаруу,
 • Чийки затты чыгаруудан тышкары, химиялык нерселерди жана химиялык продуктыларды чыгаруу,
 • Фармацевтикалык препараттарды жана дары-дармек чыгаруу,
 • Машина, прибор жана жабдууларды чыгаруу,
 • Унаа каражаттарын чыгаруу,
 • Мамлекеттик-жеке менчик секторлордун ортосунда өнөктөштүктүн (МЖӨ) алкагында жаарлар менен калк отурукташкан жерлердин инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча долбоорлор:

 

                 -  Сууну топтоо, тазалоо жана бөлүштүрүү,

                 -  Канализация тутумдары,

                 -  Таштандыларды чогултуу, кайра иштетүү жана ташып чыгуу, материалдарды кайра колдонуу,

                 -  Айлана-чөйрөнү калыбына келтирүү жана таштандыларды чогулутуп, кайра иштетүү боюнча башка кызматтар,

 • Кайра калыбына келтирилген булактардан электр кубатын иштеп чыгуу.

мөөнөттөрү

10 жылга чейин Фонддун Насыя саясаты тарабынан белгиленген мөөнөттөргө ылайык.

Насыянын негизги суммасын төлөө мөөнөтү 18 айга чейин жылдырылышы мүмкүн.

насыя алуучунун жеке салымы

Долбоордун 15% наркынан кем эмес

үстөк пайыз

жылдык 4%;

Насыяларды кайра каржылоо – жылдык 6%.

кошумча колдоо

Фонддун, Насыя алуучунун жана каржы институтунун ортосунда макулдашылган шарттарда насыя алуучу жүгүртүүдөгү капитал үчүн башка каржы институттарынан каржылоону алышы үчүн Фонддун кепилдигин берүү.

Уруксат берүүчү документтерди алуу, мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттешүү жагынан административдик колдоо көрсөтүү

күрөөлүк камсыздоо

Ликвиддүүлүгү жогору активдер (депозиттер, акча каражаттары, Россия Федерациясынын жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары, Фонддун талаптарына ылайык келүүчү рейтингге ээ корпоративдүү баалуу кагаздар);

 

Кыймылсыз мүлк;

 

Жабдуу, унаа каражаттары;

 

Банктардын кепилдиктери же Фонддун талаптарына ылайык келүүчү рейтингге ээ корпоративдүү кепилдиктер;

 

Товардык-материалдык корлор (запастар).

ТМКнын наркы күрөөлүк камсыздоого кошулбайт.

Күрөөлүк мүлктүн айрым түрлөрү Фонддун талаптарына ылайык камсыздалышы зарыл. Камсыздандыруу төлөмдөрүн алуу үчүн камсыздандыруу полистеринде Фонд Пайда алуучу катары көрсөтүлүшү керек.

төлөө

Ай сайын же ар квартал сайын аннуитеттик төлөмдөр.

Насыянын негизги суммасын тең бөлүп төлөөнү камтыган ай сайын же ар квартал сайын төлөмдөр.

 

Насыянын негизги суммасын ишкердиктин мезгилдүүлүгүн эске алуу менен, мүмкүн, тең бөлүп эмес, бирок төрт айда бир жолудан кем эмес төлөө. Пайыздарды ай сайын же квартал сайын төлөө.