COVID-19 эпидемиясына каршы туруу максатында коргонуу каражаттарын, медициналык жабдууларды жана дары каражаттарын чыгаруу боюнча насыялык продукт

Максаты

Кыргыз Республикасынын ишканаларын төмөнкүлөр үчүн каржылоо жол-жоболорун түзүү:

- жеке коргонуу каражаттарын чыгаруу (бет кап, респиратор, коргоочу костюм, кол кап, бахил ж.б.);

- дары каражаттарын/формаларды чыгаруу;

- коронавирустун (COVID-19) жайылышын алдын алууга жана күрөшүүгө өбөлгө болуучу медициналык жабдуу чыгаруу же оңдоо

Түз каржылоо боюнча жана өнөктөш банктардын жалпы насыялык тизмегинин максималдуу чеги

3 000 000 АКШ долларына чейинки эквивалент

Каражаттардын жеткиликтүүлүк мөөнөтү

Насыя алуучу каржы сурап кайрыла ала турган мөөнөт - 01.10.2020 чейин.

Насыя алуучунун максаттык сегменти

Кыргыз Республикасынын резиденти болуп эсептелген жана төмөнкү тармактардын биринде иш натыйжасына ээ түрдүү уюштуруучулук-укуктук формадагы коммерциялык уюмдар:

· кийим тигүү;

· жеңил өнөр жай үчүн материалдарды коюу жана сатуу;

· сурам-буйрутмаларды топтоо жана КРдин кийим тигүүчү ишканаларына берүү;

· гигиеналык буюмдарды чыгаруу;

· дары формаларын каражаттарын чыгаруу;

· медициналык жабдууларды чыгаруу же оңдоо.

Насыя каражаттарын максаттуу колдонуу

Каражататр төмөнкүлөргө гана жумшалышы мүмкүн:

· жеке коргонуу каражаттарын чыгарууга чийки зат сатып алуу;

· дары формаларын каражаттарын чыгарууга чийки зат сатып алуу;

· медициналык жабдууларды чыгаруу же оңдоо үчүн тетиктерди же курамдык бөлүктөрдү сатып алууга;

· логистика боюнча чыгымдарды төлөөгө.

Кайра каржылоо компоненти

Жок

Каржылоо валютасы

Кыргыз сому / АКШ доллары

Каржылоо суммасы

100 миң АКШ долл. жогору (кыргыз сому менен эквиваленти)

Каржылоо мөөнөтү

24 айга чейин

Насыянын негизги суммасын төлөө боюнча жеңилдетилген мезгил

6 айга чейин

Үстөк пайыз чени, кыргыз сому менен

жылдык 6%

Үстөк пайыз чени, АКШ доллары менен

жылдык 2%

РКӨФтин түз каржылоосунун алкагында күрөөлүк камсыздоо боюнча талаптар

Күрөөгө төмөнкүлөр коюлушу мүмкүң:

· кыймылсыз мүлк;

· кыймылдуу мүлк (жабдуу, техника);

· акча каражаттары (аккредитив боюнча жаба турган);

· «Кепилдик фонд» ААКнын кепилдиги;

· ТМК (сатып алынган чийки зат жана даяр продукция түрүңдөгү товардык-материалдык корлор) жана келишим боюнча талап укугу күрөөлүк камсыздоодо эсепке алынбайт.

Күрөө менен камсыз кылуунун коэффициенти насыянын суммасынан 50%дан кем эмес болушу керек.

Арыз берүүчүлөр үчүн РКӨФтин түз каржылоосунун алкагында кошумча шарттар Р

РКӨФтин түз каржылоосунун алкагында келишүү шарттары

Демилгечи же алуучу юридикалык тарап катары 1 жылдан кем эмес иш жүргүзөт;

Насыя каражаттары жеке коргоо каражаттарын, дары формаларын өндүрүү, медициналык жабдуу чыгаруу же оңдоо үчүн зарыл болгон, улуттук, эл аралык стандарттарга, же бажы биримдигинин талаптарына ылайык келүүчү чийки затты каржылоого гана жумшалышы мүмкүн;

Демилгечи сатып алынып жаткан чийки заттан жасалуучу продукцияны сатыкка коюу ниети жөнүндө бекем келишимдерге же макулдашууларга ээ, же мындай продукцияны сатуу боюнча акыркы календардык жылда тажрыйбасы бар;

Демилгечи сатып алынып жаткан чийки затты насыянын күчүндө турган мөөнөтү ичинде кайра иштетүү үчүн жетиштүү болгон өндүрүш кубаттуулугуна (менчик мүлк, ижара же кызмат көрсөтүүгө келишим) жетише алат;

Демилгечи РКӨФтен алынып жаткан транштын 15%ынан кем эмес көлөмдөгү жеке кражатын төгүүгө милдеттүү;

Чийки зат / тетик / курамдык бөлүктөрдү Кыргыз Республикасынан сырткары сатып алган учурда төлөөнүн аккредитивдүү формасын колдонуу талап кылынат. Аккредитивди сатуу шарты – чийки затты / тетиктерди / курамдык бөлүктөрдү КР аймагына жеткирүү жана коштоочу документтердин бардык түп нускасын алуу (мисалы: товардык жүктүү жеткирүүдө коштоочу кагаз, бажы декларациясы, шайкештик сертификаты, келип чыгыш сертификаты ж.б.).