"Базовый плюс" насыясы

Негизги каражаттарды түзүү, сатып алуу, жаңыртуу жана заманбапташтыруу жана башка узак мөөнөттүү инвестициялар, ошондой эле өндүрүш процессинде түздөн-түз катышуучу материалдык эмес активдерди сатып алуу

СУММАсы

10 миллион АКШ долларына чейин

насыя алуучулардын максаттык СЕГМЕНТи

Кыргыз Республикасынын резиденттери болуп эсептелүүчү, туруктуу каржылык абалга ээ жана Кыргыз Республикасынын аймагында төмөнкү багыттар боюнча кирешелүү иш-аракет жүргүзүүчү түрдүү уюштуруучулук-укуктук формага ээ коммерциялык уюмдар:

 • Тоо-кен өнөр жайы жана карьерлерди иштетүү,
 • Айыл чарба өндүрүмдөрүн кайра иштетүү камтылбаган суусундук өндүрүшү,
 • Жыгачтан нерселерди, анын ичинде кагаз жана кагаз буюмдарын өндүрүү,
 • Полиграфиялык продукция өндүрүү, 
 • Кокс жана нефти иштетүүдөн алынчу нерселерди өндүрүү, 
 • Резина жана пластмасса буюмдарын өндүрүү,
 • Металлды кайра иштетүү өнөр жайы, машина жана жабдуу чыгаруудан тышкары,
 • Эмерек чыгаруу,
 • Курулуш материалдарын чыгаруу,
 • Электр кубаты, газ, буу менен камсыздоо,
 • Программалык камсыздоону иштеп чыгуу жана маалыматтарды иштетүү,
 • Саламаттык сактоо инфраструктурасын жакшыртуу,
 • Аймактарда Туризм инфраструктурасын жакшыртуу,
 • Билим берүү инфраструктурасын жакшыртуу
 • Унаа тармагы;
 • Байланыш жана маалымат кызматтары.

 

НАсыянын максаты

Негизги каражаттарды түзүү, сатып алуу, жаңыртуу жана заманбапташтыруу жана башка узак мөөнөттүү инвестициялар, ошондой эле өндүрүш процессинде түздөн-түз катышуучу материалдык эмес активдерди сатып алуу.

Фонддун насыя каражаттары жүгүртүүдөгү капиталды каржылоого берилбейт.

мөөнөттөрү

Фонддун Насыя саясаты тарабынан белгиленген мөөнөттөргө ылайык, 10 жылга чейин.

Насыянын негизги суммасын төлөө боюнча мөөнөт 18 айга чейин узартылышы мүмкүн.

насыя алуучунун жеке салымы

Долбоордун 15% наркынан кем эмес.

үстөк Пайыздын көлөмү

Жабдуулар менен технологияларды кеңеш берүүчүлүк кызматтарды сатып алуу – жылдык 4%;

Курулуш-монтаждоо иштери, иштердин жана кызматтардын башка түрлөрү – жылдык 5%;

Насыяларды кайра каржылоо – жылдык 6%.

кошумча колдоо

Фонддун, Насыя алуучунун жана каржы институтунун ортосунда макулдашылган шарттарда насыя алуучу жүгүртүүдөгү капитал үчүн башка каржы институттарынан каржылоону алышы үчүн Фонддун кепилдигин берүү.

Уруксат берүүчү документтерди алуу, мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттешүү жагынан административдик колдоо көрсөтүү.

күрөөлүк камсыздоо

 • Ликвиддүүлүгү жогору активдер (депозиттер, акча каражаттары, Россия Федерациясынын жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары, Фонддун талаптарына ылайык келүүчү рейтингге ээ корпоративдүү баалуу кагаздар);
 • Кыймылсыз мүлк;
 • Жабдуу, унаа каражаттары;
 • Банктардын кепилдиктери же Фонддун талаптарына ылайык келүүчү рейтингге ээ корпоративдүү кепилдиктер;
 • Товардык-материалдык корлор (запастар).

  ТМКнын наркы күрөөлүк камсыздоого кошулбайт.

  Күрөөлүк мүлктүн айрым түрлөрү Фонддун талаптарына ылайык камсыздалышы зарыл. Камсыздандыруу төлөмдөрүн алуу үчүн камсыздандыруу полистеринде Фонд Пайда алуучу катары көрсөтүлүшү керек..

төлөө

 • Ай сайын же ар квартал сайын аннуитеттик төлөмдөр.
 • Насыянын негизги суммасын тең бөлүп камтыган ай сайын же ар квартал сайын төлөмдөр.
 • Насыянын негизги суммасын ишкердиктин мезгилдүүлүгүн эске алуу менен, мүмкүн, тең бөлүп эмес, бирок төрт айда бир жолудан кем эмес төлөө. Пайыздарды ай сайын же квартал сайын төлөө.