"Базовый" насыясы

Насыя негизги каражаттарды түзүүгө, сатып алууга, жаңыртууга жана заманбапташтырууга жана башка узак мөөнөттүү инвестициялоолорго, ошондой эле өндүрүш процессинде түздөн-түз катышуучу материалдык эмес активдерди сатып алууга берилет.

СуммаСЫ

5 миллион АКШ долларына чейин

насыя алуучунун максаттык СЕГМЕНТи

Кыргыз Республикасынын резиденттери болуп эсептелүүчү, турктуу каржылык абалга ээ жана Кыргыз Республикасынын аймагында төмөнкү багыттар боюнча кирешелүү иш-аракет жүргүзүүчү түрдүү уюштуруучулук-укуктук формага ээ коммерциялык уюмдар:

  • Бишкек шаарында туризмдин инфраструктурасын жакшыртуу.

Фонддун Насыя саясатында каралган жана башка насыялык продуктыларда көрсөтүлбөгөн башка тармактар.

НАсыянын максаты

Негизги каражаттарды түзүү, сатып алуу, жаңыртуу жана заманбапташтыруу жана башка узак мөөнөттүү инвестициялар, ошондой эле өндүрүш процессинде түздөн-түз катышуучу материалдык эмес активдерди сатып алуу.

Фонддун насыя каражаттары жүгүртүүдөгү капиталды каржылоо үчүн берилбейт.

мөөнөттөрү

5 жылга чейин.

Насыянын негизги суммасын кайта төлөө мөөнөтү 12 айга чейин узартылыш мүмкүн.

НАСЫЯ АЛУУЧУНУН ЖЕКЕ САЛЫМЫ

Долборудун 20% наркынан кем эмес.

ҮСТөК ПАЙЫЗДЫН КӨЛӨМҮ

Жабдууларды жана технологияларды, кеңеш берүүчүлүк кызматтарды сатып алуу – жылдык 6%;

Курулуш-монтаждоо иштери, насыяларды кайра каржылоо, иштердин жана кызматтардын башка түрлөрү – жылдык 7%

күрөөлүк камсыздоо

  • Ликвиддүүлүгү жогору активдер(депозиттер, акча каражаттары, Россия Федерациясынын жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары, Фонддун талаптарына ылайык келүүчү рейтингге ээ корпоративдүү баалуу кагаздар);
  • Кыймылсыз мүлк;
  • Жабдуу, унаа каражаттары;
  • Банктардын кепилдиктери же Фонддун талаптарына ылайык келүүчү рейтингге ээ корпоративдүү кепилдиктер;
  • Товардык-материалдык корлор (запастар).

 ТМКнын наркы күрөөлүк камсыздоого кошулбайт.


Күрөөлүк мүлктүн айрым түрлөрү Фонддун талаптарына ылайык камсыздалышы керек. Камсыздандыруу төлөмдөрүн алуу үчүн камсыздандыруу полистеринде Фонд Пайда алуучу катары көрсөтүлүшү керек.

ТӨЛӨӨКАЙРА КАЙТАРУУ

  • Ар айлык аннуитеттик төлөмдөр.
  • Насыянын негизги суммасын тең бөлүп төлөөнү өзүнө камтыган ар айлык төлөмдөр.
Туризмдин инфраструктурасын жакшыртуу боюнча долбоорлор үчүн – насыянын негизги суммасын мезгилдик ишкердикти эске алуу менен төлөө. Пайыздарды ай сайын же квартал сайын төлөө.