Лимиттер боюнча маалымат

2021 жылдын 1 апрель айына карата банкттардын лимиттери боюнча маалымат 

Өнөктөш банк

Активдүү лимиттин баштапкы суммасы

Отчёттук күнгө карата лимиттин калганы

миң соммиң доллар

миң сом

миң доллар
675 00019 000463 6378 127
675 00014 000491 120438
350 0004 500340 0562 596
-9 500-3 489
-15 700-969
-10 000-2 020
-3 400-182
-4 550-2 507
-1 450--
-2 000--
-20 000-4 377
-3 000-2 400
-2 000-362
-2 000-580
-3 500-3 474
Өнөктөш МФУАктивдүү лимиттин баштапкы суммасыОтчёттук күнгө карата лимиттин калганы
миң соммиң долл.миң соммиң долл.
140 000-50 978-
70 000---
140 000-50 000-
Картинки по запросу абн мфк70 000--