Жашылча-жемиш кластери: РКӨФтин өнөктөш коммерциялык банктары аркылуу каржылоо

«Чакан жана орто ишкердикти коммерциялык банктар аркылуу насыялоо» программасынын алкагында

Максаты:

Жашылча-жемиш продукция өндүрүшүнүн өсүшүн камсыз кылуу жана аталган тармакта Кыргыз Республикасынын экспорттук мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу.

Насыя алуучулардын максаттык сегменти

Республикасынын резиденти болуп эсептелген жана төмөндө аталган тармактардын биринде иш тажрыйбасына ээ түрдүү уюштуруучулук-укуктук формадагы чакан жана орто ишкердик субъектилери:

- жашылча-жемиш продукциясын кайра иштетүү;

- жашылча-жемиш продукциясын жеткирүү, сактоо, бөлүштүрүү же сатуу.

- өсүмдүк чарбасы жана көп жылдык өсүмдүктөр үчүн пайдаланылчу жерлерди иштетүү (анын ичинде машина-трактор станциялары);

- үрөн чарбасы жана жемиш-көчөт чарбаларын уюштуруу;

- жашылча-жемиш продукциясын өндүрүү;

- органикалык жана минералдык семирткичтерди өндүрүү.

- чыктуу тоют өндүрүү.

Насыялык каражаттарды максаттуу пайдалануу

Инвестициялык максаттар:

  • Учурда иштеп жаткан өндүрүштөрдү техникалык кайра жабдуу, заманбапташтыруу жана кеңейтүү же жаңы өндүрүштү түзүү долбоорлорун ишке ашыруу үчүн жабдууларды, техника жана агрегаттарды сатып алуу, анын ичинде тийиштүү келишимдер боюнча кыйыр чыгымдар (бажы салымдарды, салыктарды жана жыйымдарды төлөө боюнча чыгымдар; инжиниринг, шефмонтаж, курулуш-монтаждоо жана иштетүү-жөнгө салуу иштерин жүргүзүүгө чыгымдар; тетиктерге чыгымдар; персоналды окутууга, профилдик көз карандысыз эксперттерди тартууга чыгымдар ж.б.);
  • Объектилерди курууга, реконструкциялоого же техникалык кайра жабдууга байланышкан курулуш-монтаждоо иштерин жүргүзүү (анын ичинде өндүрүш объектилерин, инженердик жана унаа инфраструктуралык объектилерди, күнөс жайларын, шпалердик тутумдар менен сугат объектилерин);
  • Кыймылсыз мүлк объектилерин (жер үлүштөрүн, өндүрүш жана же а-ч. багытындагы имараттар менен курулуштарды) сатып алууга чыгымдарды каржылоо.

Жүгүртүү капиталын толтуруу:

  • Чийки зат, үрөн-урук, КММ жана семирткичтерди сатып алуу;
  • Өндүрүш жабдуулары, а-ч. техникасы жана унаа үчүн тетиктерди сатып алуу;
  • Материалдарды (анын ичинде жүк ташуучу тараларды) сатып алуу;
  • Логистика чыгымдарын төлөө.

Кайра каржылоо компоненти

Өзгөчө учурдарда насыя кайра каржылоо компонентин камтышы мүмкүн. Кайра каржылоо компоненти, анын ичинде башка банктарда кайра каржылоо насыянын суммасынын 30% бөлүгүнөн ашпашы керек жана төмөнкү шарттарга бир мезгилде ылайык келген учурда берилиши мүмкүн:

1. кайра каржылануучу насыя инвестициялык максаттарда колдонулган жана ишке ашырылып жаткан долбоор менен байланышкан;

2. кайра каржылануучу насыя максаттуу колдонулганы келишүүчүлүк боюнча тийиштүү документтер (эсептин көчүрмөлөрү, келишимдер. эсеп-фактура жана инвойстор, бажы декларациясы, товарды коштоочу жол кагазы, аткарылган иштин акты, тапшыруу-кабыл алуу акты) менен тастыкталган;

3. кайра каржылануучу насыяны пайдалануу мөөнөтү арыз каралган мезгилде 6 айдан кем эмес убакытты түзөт;

4. кайра каржыланып жаткан насыянын негизги суммасы жана пайыздары боюнча кечиктирилген төлөмдөрдүн жоктугу;

5. Фонд Башкармалыгы тарабынан башкача чечилбеген болсо, каржылык абалдын начарлашына же карызды тейлөөгө (негизги карызды жана пайызды төлөөгө) байланыштуу кайра каржыланып жаткан насыяны реструктуризацияланбаганы.

Ошону менен катар бардык насыялардын жалпы сум масы кайра каржылоо менен бирге ушул программанын алкагында ачылган каржылоонун жалпы чегинин 30%ынан ашпашы керек.

Банктардан башка каржы-насыялык мекемелер тарабынан берилген насыяларды кайра каржылоого тыюу салынат.

Насыя алуучунун өз салымы

Инвестициялык насыялар боюнча долбоордун  наркынын 15%ынан кем эмес.

Каржылоонун валютасы

· Кыргыз сому;

· АКШ доллары.

Каржылоо суммасы

1 млн АКШ долл. чейин (кыргыз сому менен эквиваленти)

Насыянын мөөнөтү

Инвестициялык насыя 7 жылга чейин

 

 Жүгүртүү каражаттарын толтуруу 3 жылга чейин.

Жеңилдетилген мезгил

· Инвестициялык насыя 24 айга чейин.

· Жүгүртүү каражаттарын толтурууга насыя 6 айга чейин.

Үстөк пайыз чени

Кыргыз сому - 9%.

АКШ доллары - 5%.

Акыркы насыя алуучу үчүн күрөөлүк камсыздоого талаптар

Талаптар коммерциялык банктын ченем актыларына ылайык.

«Кепилдик Фонду» ААКнын кепилдиктерин тартуу.

Коммерциялык банктар үчүн күрөөлүк камсыздоо

РКӨФтин «Чакан жана орто ишкердикти коммерциялык банктар аркылуу насыялоо» программасынын жана Коммерциялык банктарды максаттуу каржылоо жөнүндө жобонун талаптарына ылайык

«Чакан жана орто ишкердикти коммерциялык банктар аркылуу насыялоо» программасынын ченемдерин колдонуу

Ушул Продукт менен түз жөнгө салынбаган бардык аспектилерде РКӨФтин «Чакан жана орто ишкердикти коммерциялык банктар аркылуу насыялоо» программасынын ченемдери колдонулат.