Жашылча-жемиш кластери – РКӨФ тараптан түз каржылоонун алкагында сактоо жана кайра иштетүү

Максаты:

Жашылча-жемиш продукция өндүрүшүнүн өсүшүн камсыз кылуу жана аталган тармакта Кыргыз Республикасынын экспорттук мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу.

Насыя алуучунун максаттык сегменти:

Республикасынын резиденти болуп эсептелген жана төмөндө аталган тармактардын биринде иш тажрыйбасына ээ түрдүү уюштуруучулук-укуктук формадагы коммерциялык уюмдар:

 • жашылча-жемиш продукциясын кайра иштетүү;
 • жашылча-жемиш продукциясын сактоо, бөлүштүрүү же сатуу (логистикалык борбор);
 • чийки заттардын өз базасын камсыз кылуу максатында логистикалык борборлор же кайра иштетүүчү ишканалар тарабынан жашылча-жемиш продукциясын өстүрүү;
 • органикалык жана минералдык семирткичтерди өндүрүү;
 • чыктуу тоют өндүрүү;
 • күнөс чарбаларын уюштуруу;
 • машина-трактор станциялары.

Насыялык каражаттарды максаттык пайдалануу:

Инвестициялык максаттар:

 • Учурда бар өндүрүштөрдү техникалык кайра жабдуу, заманбапташтыруу жана кеңейтүү же жаңы өндүрүштү түзүү долбоорлорун ишке ашыруу үчүн жабдууларды, техника жана агрегаттарды сатып алуу, анын ичинде тийиштүү келишимдер боюнча кыйыр чыгымдар (бажы салымдарды, салыктарды жана жыйымдарды төлөө боюнча чыгымдар; инжиниринг, шефмонтаж, курулуш-монтаждоо жана иштетүү-жөнгө салуу иштерин жүргүзүүгө чыгымдар; тетиктерге чыгымдар; персоналды окутууга, профилдик көз карадысыз экспертторду тартууга чыгымдар ж.б.);
 • Объектилерди курууга, реконструкциялоого же техникалык кайра жабдууга байланышкан курулуш-монтаждоо иштерин жүргузүү (анын ичинде өндүрүш объектилерин, инженердик жана унаа инфраструктуралык объектилерди, күнөс жайларын, шпалердик тутумдар менен сугат объектилерин);
 • Кыймылсыз мүлк объектилерин (жер үлүштөрүн, өндүрүш жана же а-ч. Багытындагы имараттар менен курулуштарды) сатып алууга чыгымдарды каржылоо.

Жүгүртүү капиталын толтуруу:

 • Чийки зат, үрөн-урук, КММжана семирткичтерди сатып алуу;
 • Өндүрүш жабдуулары, а-ч. техникасы жана унаа үчүн тетиктерди сатып алуу;
 • Материалдарды (анын ичинде жүк ташуучу тараларды) сатып алуу;
 • Логистика чыгымдарын төлөө.

Кайра каржылоо компоненти:

Өзгөчө учурдарда насыя кайра каржылоо компонентин камтышы мүмкүн. Кайра каржылоо компоненти, анын ичинде башка банктарда кайра каржылоо насыянын суммасынын 30% бөлүгүнөн ашпашы керек жана төмөнкү шарттарга бир мезгилде ылайык келген учурда берилиши мүмкүн:

1. кайра каржылануучу насыя инвестициялык максаттарда колдонулган жана ишке ашырылып жаткан долбоор менен байланышкан;

2. кайра каржылануучу насыя максаттуу колдонулганы келишүүчүлүк боюнча тийиштүү документтер (эсептин көчүрмөлөрү, келишимдер. эсеп-фактура жана инвойстор, бажы декларациясы, товарды коштоочу жол кагазы, аткарылган иштин акты, тапшыруу-кабыл алуу акты) менен тастыкталган;

3. кайра каржылануучу насыяны пайдалануу мөөнөтү арыз каралган мезгилде 6 айдан кем эмес убакытты түзөт;

4. кайра каржыланып жаткан насыянын негизги суммасы жана пайыздары боюнча кечиктирилген төлөмдөрдүн жоктугу;

5. Фонд Башкармалыгы тарабынан башкача чечилбеген болсо, каржылык абалдын начарлашына же карызды тейлөөгө (негизги карызды жана пайызды төлөөгө) байланыштуу кайра каржыланып жаткан насыяны реструктуризацияланбаганы.

Ошону менен катар бардык насыялардын жалпы сум масы кайра каржылоо менен бирге ушул программанын алкагында ачылган каржылоонун жалпы чегинин 30%ынан ашпашы керек.

Банктардан башка каржы-насыялык мекемелер тарабынан берилген насыяларды кайра каржылоого тыюу салынат.

Насыя алуучунун өз салымы:

Инвестициялык насыялар боюнча долбоордун  наркынын 15%ынан кем эмес, долбоорлук насыялоо үчүн (greenfield-projects) – 20%ынан кем эмес.

Каржылоо валютасы:

· Кыргыз сому;

· АКШ доллары.

Каржылоо мөөнөтү:

100 миң АКШ долл. тарта (же кыргыз сому менен эквиваленти) Талас, Баткен жана Нарын областтарында.

200 миң АКШ долл. тарта (же кыргыз сому менен эквиваленти) башка областтарда жана Чүй областынын алыскы райондорунда.

Бишкек жарында жана Чүй областынын жакын жайгашкан райондорунда минималдуу чек 1 млн АКШ долларын түзөт

Насыянын мөөнөтү:

Инвестициялык максаттар (Фонддун Насыялык саясатына ылайык):

-агроөнөр жай комплекси 7 жылга чейин;

-кайра иштетүү өнөр жайы 7 жылга чейин. Технологиялык татаал чечимдер каралган өзгөчө учурларда 10 жылга чейин;

-бак чарбасы 10 жылга чейин.

Жүгүртүү каражаттарын толтуруу 3 жылга чейин.

Жеңилдетилген мезгил:

Инвестициялык насыя 30 айга чейин;

Бак чарбасына насыялар боюнча 36 айга чейин. 

Жүгүртүү каражаттарын толтурууга насыя 6 айга чейин.

Үстө пайыз чени:

Кыргыз сому – жылдык 8% (насыяны кайра каржылоо боюнча 10%дык үстөк ченден тышкары).

АКШ доллары США – жылдык 4% (насыяны кайра каржылоо боюнча 6%дык үстөк ченден тышкары).

Арыз берүүчүгө талаптар:

Кайра иштетүүчү ишканалар үчүн:

· Продукцияны сатууга сатып алуучу менен келишим;

· Долбоор тамак-аш коопсуздугу стандарттарын колдонууну же киргизүунү алдын ала карашы керек;

· Квалификациялуу өндүрүш жана коммерциялык персоналдын болушу (технолог, инженерлер, маркетологдор ж.б.).

Жашылча сактоочу жайлар, логистикалык борборлор үчүн:

· Сактоого коюлуп жаткан өндүрүмдөрдү сатууга келишим же сактоого коюлуп жаткан өндүрүмдөрдү сатып алуу ниети жөнүндө жаңы түзүлүп жаткан логистикалык борборлор менен келишим;

· Сактоочу жайдын долбоорлук сыйымдуулугу 500 тоннадан кем эмес жашылча-жемиш продукциясы;

· Долбоорлук документтердин болушу.

Күнөс жай чарбалары жана бак чарбасы үчүн:

· Сатууга келишимдин болушу.

Күрөөлүк камсыздоого талаптар:

· кыймылсыз мүлк;

· кыймылдуу мүлк (жабдуу, техника);

· долбоорду ишке ашыруунун жүрүшүндө алынган активдер;

· «Кепилдик Фонд» ААКнын кепилдиги;

· келишим боюнча талап кылуу укуктары.

Күрөөлүк камсыздоо жаба турган коэффициент өндүруш баскычында насыянын суммасынын 80%ынан кем болбошу керек, ошону менен катар биринчи транш берилгенге чейин коюлчу күрөөлүк жабуунун коэффициенти насыянын суммасынын 50%ынан кем болбошу керек.

Күрөөлүк мүлк Фонддун талаптарына ылайык камсыздандырылышы керек. Фонд камсыздандыруу компенсациясын алуу үчүн камсыздандыруу полистеринде Пайда көрүүчү катары көрсөтүлүшү керек.

Келишим боюнча талап укуктары күрөөгө нөлгө барабар наркы менен кабыл алынат.

Арыз берүүчүгө техникалык жардам:

Долбоорду даярдап жана ишке ашыруу баскычтарында долбоорду коштоо максатында кеңешчиледри жалдоо үчүн гранттык негизде техникалык жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгү бар.

Ошону менен катар Арыз берүүчү чыгымдардын 15%ын өз каражаттарынын эсебинен төлөйт.