Сүт багытындагы кластердик өнүктүрүү – фермер РКӨФтин түз каржылоосунун алкагында

Максаты:

Сүт продукциясын өндүрүүнүн өсүшү жана бирдиктүү үстөк нарк тизмегинин алкагында экспортту өнүктүрүү

Насыя алуучулардын максаттык сегменти:

Сүт багытындагы ишканалар жана чарба жүргүзүүчү ишканалар.

· Сүт өндүрүүчүлөр (фермердик чарбалар).

· Сүт багытындагы кластерде катышуучу башка субъектилер. 

Насыялык каражататрды максаттуу пайдалануу:

Каражаттар төмөнкүлөргө багытталышы мүмкүн:

Инвестициялык максаттар:

· Жабдуу жана техника сатып алуу;

· Курулуш-монтаждоо иштери, өндүрүш жайларын реконструкциялоо жана сатып алуу.

· Сүт багытындагы бодо мал сатып алуу.

РКӨФ тарабынан каржылануучу инвестициялык долбоордун алкагында жүгүртүү капиталын толтуруу:

· Биологиялык чийки зат сатып алуу;

· Тоют-жем сатып алуу;

· Тетиктерди сатып алуу;

· Ветеринардык дары-дармектерди, витаминдерди ж.б. сатып алуу;

· Инвестициялык долбоордун алкагында башка материалдарды сатып алуу.

Насыяларды кайра каржылоо:

Өзгөчө учурдарда насыя кайра каржылоо компонентин камтышы мүмкүн. Кайра каржылоо компоненти, анын ичинде башка банктарда кайра каржылоо насыянын суммасынын 30% бөлүгүнөн ашпашы керек жана төмөнкү шарттарга бир мезгилде ылайык келген учурда берилиши мүмкүн:

1. кайра каржылануучу насыя инвестициялык максаттарда колдонулган жана ишке ашырылып жаткан долбоор менен байланышкан;

2. кайра каржылануучу насыя максаттуу колдонулганы келишүүчүлүк боюнча тийиштүү документтер (эсептин көчүрмөлөрү, келишимдер. эсеп-фактура жана инвойстор, бажы декларациясы, товарды коштоочу жол кагазы, аткарылган иштин акты, тапшыруу-кабыл алуу акты) менен тастыкталган;

3. кайра каржылануучу насыяны пайдалануу мөөнөтү арыз каралган мезгилде 6 айдан кем эмес убакытты түзөт;

4. кайра каржыланып жаткан насыянын негизги суммасы жана пайыздары боюнча кечиктирилген төлөмдөрдүн жоктугу;

5. Фонд Башкармалыгы тарабынан башкача чечилбеген болсо, каржылык абалдын начарлашына же карызды тейлөөгө (негизги карызды жана пайызды төлөөгө) байланыштуу кайра каржыланып жаткан насыяны реструктуризацияланбаганы.

Ошону менен катар бардык насыялардын жалпы суммасы кайра каржылоо менен бирге ушул программанын алкагында ачылган каржылоонун жалпы чегинин 30%ынан ашпашы керек.

 

Банктардан башка каржы-насыялык мекемелер тарабынан берилген насыяларды кайра каржылоого тыюу салынат.

Насыя алуучунун өз салымы:

Инвестициялык насыялар боюнча долбоордун  наркынын 15%ынан кем эмес, долбоорлук насыялоо үчүн (greenfield-projects) – 20%ынан кем эмес.

Каржылоо валютасы:

· Кыргыз сому;

· АКШ доллары.

Каржылоо суммасы:

  • 100 миң АКШ долл. тарта (же кыргыз сому менен эквиваленти) Талас, Баткен жана Нарын областтарында.
  • 200 миң АКШ долл. тарта (же кыргыз сому менен эквиваленти) башка областтарда жана Чү областынын алыскы райондорунда.
  • Бишкек жарында жана Чүй областынын жакын жайгашкан райондорунда минималдуу чек 1 млн АКШ долларын түзөт

Насыялоо мөөнөтү

Инвестициялык максаттар, анын ичинде бодо мал сатып алууга 7 жылга чейин

Жүгүртүү каражаттарын толтуруу 3 жылга чейин

Жеңилдетилген мезгил

Инвестициялык насыялар, анын ичинде асыл тукум бодо мал сатып алууга 36 айга чейин

Жүгүртүү каражаттарын толтуруу 6 айга чейин

Үстөк пайыз чени:

Кыргыз сому – жылдык 8% (насыяны кайра каржылоо боюнча 10%дык үстөк ченден тышкары).

АКШ доллары США – жылдык 4% (насыяны кайра каржылоо боюнча 6%дык үстөк ченден тышкары).

Арыз берүүчүгө талаптар

· РКӨФ тарабынан акцепттелген продукцияны сатууга кайра иштетүүчү менен келишим.

· сүт багытындагы бодо мал башы 20дан кем эмес болушу (бодо мал кармоочу чарбалар үчүн).

· өндүрүүчүнүн кепилдиги насыя алууга арызды кароодо кошумча артыкчылык болуп эсептелет.

Камсыздоого талаптар

· кыймылсыз мүлк.

· кыймылдуу мүлк (жабдуу, техника).

· учурдагы биологиялык активдер.

· долбоорду ишке ашыруунун жүрүшүндө сатып алынчу активдер, анын ичинде сатып алынып жаткан биологиялык активдер.

· «Кепилдик Фонд» ААКнын кепилдиги.

· келишим боюнча талап кылуу укуктары.

Күрөөлүк камсыздоо жаба турган коэффициент өндүрүш баскычында насыянын суммасынын 100%ынан кем болбошу керек, ошону менен катар биринчи транш берилгенге чейин коюлчу күрөөлүк жабуунун коэффициенти насыянын суммасынын 30%ынан кем болбошу керек.

Келишим боюнча талап кылуу укуктары нөлгө барабар наркы менен күрөөгө алынат.

Күрөөлүк мүлк Фонддун талаптарына ылайык камсыздандырылышы керек. Фонд камсыздандыруу компенсациясын алуу үчүн камсыздандыруу полистеринде Пайда көрүүчү катары көрсөтүлүшү керек.

ФПСП каражаттарынан техникалык жардам

Долбоорду даярдап жана ишке ашыруу баскычтарында долбоорду коштоо максатында кеңешчилерди жалдоо үчүн гранттык негизде техникалык жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгү бар.

Ошону менен катар Арыз берүүчү чыгымдардын 15%ын өз каражаттарынын эсебинен төлөйт. 

Бодо мал сатуучуларга талаптар

Асыл тукум бодо малды сатуучу тараптан төмөнкү документтерди берүү:

1. Асыл тукум малдын картасы.

2. Асыл тукум мал чарбасынын лицензиясы.

3. Сатып алынып жаткан бодо малга сертификат.

Малды идентификациялоонун КР өкмөтү тарабынан бекитилген Эрежелерин милдеттүү түрдө сактоо.