РКӨФтин өнөктөш коммерциялык банктары аркылуу форель өстүрүүнү кластердик өнүктүрүү

«Чакан жана орто ишкердикти коммерциялык банктар аркылуу насыялоо» программасынын алкагында

Максаты

Балык продукциясын өндүрүүнүн өсүшү жана бирдиктүү үстөк нарк тизмегинин алкагында экспортту өнүктүрүү

Насыя алуучунун максаттык сегменти

Чакан жана орто ишкердик субъектилери – Балык өндүрүш тармагындагы ишканалар жана чарба жүргүзүүчү субъектилер (форель өстүрүү / кайра иштетүү/сатуу жана жем өндүрүү).

· Балык өстүрүү жана же көбөйтүп багуу менен алектенүүчү балык чарбалары.

· Балык уругун өстүрүүчү чарбалар.

· Балык продукциясын кайра иштетүүчүлөр.

· Кластерге катыша турган, жем чыгаруучу жана башка кайра иштетүүчү ишканалар.

Насыялык каражаттарды максаттуу пайдалануу

Каражаттар төмөнкүлөргө жумшалышы мүмкүн:

Инвестициялык максаттар:

· Жабдуулар менен техника сатып алуу;

· Курулуш-монтаждоо иштери, өндүрүш жайларын реконструкциялоо жана сатып алуу;

Жүгүртүү капиталын толтуруу:

· Балык уругун / уруктан жаңы чыккан майда балыктарды сатып алуу;

· Жем сатып алуу;

· Балык чарбасы үчүн дары-дармек, витаминдерди ж.б. сатып алуу;

· Инвестициялык долбоордун алкагында материалдарды ж.б. кызматтарды сатып алуу.

Насыяларды кайра каржылоо

Өзгөчө учурдарда насыя кайра каржылоо компонентин камтышы мүмкүн. Кайра каржылоо компоненти, анын ичинде башка банктарда кайра каржылоо насыянын суммасынын 30% бөлүгүнөн ашпашы керек жана төмөнкү шарттарга бир мезгилде ылайык келген учурда берилиши мүмкүн:

1. кайра каржылануучу насыя инвестициялык максаттарда колдонулган жана ишке ашырылып жаткан долбоор менен байланышкан;

2. кайра каржылануучу насыя максаттуу колдонулганы келишүүчүлүк боюнча тийиштүү документтер (эсептин көчүрмөлөрү, келишимдер. эсеп-фактура жана инвойстор, бажы декларациясы, товарды коштоочу жол кагазы, аткарылган иштин акты, тапшыруу-кабыл алуу акты) менен тастыкталган;

3. кайра каржылануучу насыяны пайдалануу мөөнөтү арыз каралган мезгилде 6 айдан кем эмес убакытты түзөт;

4. кайра каржыланып жаткан насыянын негизги суммасы жана пайыздары боюнча кечиктирилген төлөмдөрдүн жоктугу;

5. Фонд Башкармалыгы тарабынан башкача чечилбеген болсо, каржылык абалдын начарлашына же карызды тейлөөгө (негизги карызды жана пайызды төлөөгө) байланыштуу кайра каржыланып жаткан насыяны реструктуризацияланбаганы.

Ошону менен катар бардык насыялардын жалпы сум масы кайра каржылоо менен бирге ушул программанын алкагында ачылган каржылоонун жалпы чегинин 30%ынан ашпашы керек.

Банктардан башка каржы-насыялык мекемелер тарабынан берилген насыяларды кайра каржылоого тыюу салынат.

Насыя алуучунун өз салымы

Инвестициялык насыялар боюнча долбоордун  наркынын 15%ынан кем эмес

Каржылоонуну валютасы

· Кыргыз сому;

· АКШ доллары.

Каржылоонун суммасы

1 млн АКШ долл. чейин (кыргыз сому менен эквиваленти)

Насыялардын мөөнөтү

Инвестициялык максаттар 7 жылга чейин.

Жүгүртүү каражаттарын толтуруу 3 жылга чейин

Акыркы насыя алуучу үчүн жеңилдетилген мезгил

Инвестициялык насыя:

· балык уругун өстүрүүчү чарбалар жана балык чарбалары үчүн 36 айга чейин

· кайра иштетүүчү чарбалар үчүн 12 айга чейин

Жүгүртүү каражаттарын толтурууга насыя:

· балык уругун өстүрүүчү чарбалар жана балык чарбалары үчүн 18 айга чейин

· кайра иштетүүчү чарбалар үчүн 12 айга чейин

Акыркы насыя алуучу үчүн үстөу пайыз чени

Кыргыз сому – жылдык 9%

АКШ доллары – жылдык 5%

Камсыздоого талаптар

Талаптар коммерциялык банктын ченем актыларына ылайык;

«Кепилдик Фонд» ААКнын кепилдиктерин тартуу.

Коммерциялык банктар үчүн күрөөлүк камсыздоо

РКӨФтин «Чакан жана орто ишкердикти коммерциялык банктар аркылуу насыялоо» программасы

«Чакан жана орто ишкердикти коммерциялык банктар аркылуу насыялоо» программасынын ченемдерин колдонуу

Ушул Продукт менен түз жөнгө салынбаган бардык аспектилерде РКӨФтин «Чакан жана орто ишкердикти коммерциялык банктар аркылуу насыялоо» программасынны ченемдери колдонулат.