РКӨФтин өнөктөш коммерциялык банктары аркылуу эт багытын кластердик өнүктүрүү

«Чакан жана орто ишкердикти коммерциялык банктар аркылуу насыялоо» программасынын алкагында

Максаты

Эт продукциясын өндүрүүнүн өсүшү жана бирдиктүү үстөк нарк тизмегинин алкагында экспортту өнүктүрүү.

Насыя алуучулардын максаттык сегменти

Чакан жана орто ишкердик субъектилери – Эт багытындагы ишканалар жана чарба жүргүзүүчү субъектилер.

· Эт продукциясын кайра иштетүүчү ишканалар;

· Эт өндүрүүчүлөр (фермерлер жана фермердик чарбалар);

  Асыл тукум мал чарбалары;

· Жем-тоют чыгаруучу ишканалар;

· Эт багытындагы кластерге катышуучу башка субъекттер.

Насыялык каражаттарды максаттык пайдалануу

Каражаттар төмөнкүлөргө багытталышы мүмкүн:

Инвестициялык максаттар:

· · Жабдуу жана техника сатып алуу;

· Курулуш-монтаждоо иштери, өндүрүш жайларын реконструкциялоо жана сатып алуу.

· Эт багытындагы бодо мал сатып алуу.

Жүгүртүү капиталын толтуруу:

· Биологиялык чийки зат сатып алуу;

· Эт багытындагы малды семртүүгө сатып алуу;

· Тоют-жем сатып алуу;

· Тектиктерди сатып алуу;

· Ветеринардык дары-дармектерди, витаминдерди, о.э. инвестициялык долбоордун алкагында башка материалдар менен кызматтарды сатып алуу.      

Кайра каржылоо компоненти

Өзгөчө учурдарда насыя кайра каржылоо компонентин камтышы мүмкүн. Кайра каржылоо компоненти, анын ичинде башка банктарда кайра каржылоо насыянын суммасынын 30% бөлүгүнөн ашпашы керек жана төмөнкү шарттарга бир мезгилде ылайык келген учурда берилиши мүмкүн:

1. кайра каржылануучу насыя инвестициялык максаттарда колдонулган жана ишке ашырылып жаткан долбоор менен байланышкан;

2. кайра каржылануучу насыя максаттуу колдонулганы келишүүчүлүк боюнча тийиштүү документтер (эсептин көчүрмөлөрү, келишимдер. эсеп-фактура жана инвойстор, бажы декларациясы, товарды коштоочу жол кагазы, аткарылган иштин акты, тапшыруу-кабыл алуу акты) менен тастыкталган;

3. кайра каржылануучу насыяны пайдалануу мөөнөтү арыз каралган мезгилде 6 айдан кем эмес убакытты түзөт;

4. кайра каржыланып жаткан насыянын негизги суммасы жана пайыздары боюнча кечиктирилген төлөмдөрдүн жоктугу;

5. Фонд Башкармалыгы тарабынан башкача чечилбеген болсо, каржылык абалдын начарлашына же карызды тейлөөгө (негизги карызды жана пайызды төлөөгө) байланыштуу кайра каржыланып жаткан насыяны реструктуризацияланбаганы.

Ошону менен катар бардык насыялардын жалпы суммасы кайра каржылоо менен бирге ушул программанын алкагында ачылган каржылоонун жалпы чегинин 30%ынан ашпашы керек.

Банктардан башка каржы-насыялык мекемелер тарабынан берилген насыяларды кайра каржылоого тыюу салынат.

Насыя алуучунун өз салымы

Инвестициялык насыялар боюнча долбоордун наркынан 15%дан кем эмес.

Каржылоо валютасы

· Кыргыз сому;

· АКШ доллары.

Каржылоо суммасы

1 млн АКШ долл. чейин (кыргыз сому менен эквиваленти)

Насыянын мөөнөтү

· Инвестициялык максаттар, анын ичинде асыл тукум бодо малын сатып алууга 5 жылга чейин.

  Жүгүртүү каражаттарын толтуруу 3 жылга чейин.

Жеңилдетилген мезгил

· Инвестициялык насыя, анын ичиде асыл тукум бодо малын сатып алууга 12 айга чейин

  Жүгүртүү каражаттарын толтурууга насыя 6 айга чейин.

Үстөк пайыз чени

Кыргыз сому – жылдык 9%.

АКШ доллары – жылдык 5%.

Акыркы насыя алуучуга талаптар

Продукцияны сатууга РКӨФ тарабынан акцепттелген кайра иштетүүчү менен келишим.

Акыркы насыя алуучулар үчүн күрөөлүк камсыздоо талаптары

Талаптар коммерциялык банктын ченем актыларына ылайык

«Кепилдик Фонд» ААКнын кепилдигин тартуу..

Коммерциялык банктар үчүн күрөолүк камсыздоо

РКӨФтин «Чакан жана орто ишкердикти коммерциялык банктар аркылуу насыялоо» программасы

«Чакан жана орто ишкердикти коммерциялык банктар аркылуу насыялоо» программасынын ченемдерин колдонуу

Ушул Продукт менен түз жөнгө салынбаган бардык аспектилерде РКӨФтин «Чакан жана орто ишкердикти коммерциялык банктар аркылуу насыялоо» программасынын ченемдери колдонулат.