РКӨФтин микрокаржылоо уюмдары аркылуу эт багытын кластердик өнүктүрүү

«Чакан ишкердикти микрокаржылоо уюмдары аркылуу насыялоо» программасынын алкагында

Максаты

Эт продукциясын өндүрүүнүн өсүшү жана бирдиктүү үстөк нарк тизмегинин алкагында экспортту өнүктүрүү.

Насыя алуучулардын максаттык сегменти

Чакан жана орто ишкердик субъектилери – Эт багытындагы ишканалар жана чарба жүргүзүүчү субъектилер.

· Эт өндүрүүчүлөр (фермерлер жана фермердик чарбалар);

· Эт багытындагы кластерге катышуучу башка субъектилер.

Насыялык каражаттарды максаттуу пайдалануу

Каражаттар төмөнкүлөргө багытталышы мүмкүн:

Инвестициялык максаттар:

· Жабдуу жана техника сатып алуу;

· Курулуш-монтаждоо иштери, өндүрүш жайларын реконструкциялоо жана сатып алуу.

· Эт багытындагы бодо мал сатып алуу.

Жүгүртүү капиталын толтуруу:

· Биологиялык чийки зат сатып алуу;

· Эт багытындагы малды семртүүгө сатып алуу;

· Тоют-жем сатып алуу;

· Тектиктерди сатып алуу;

· Ветеринардык дары-дармектерди, витаминдерди о.э. инвестициялык долбоордун алкагында башка материалдар менен кызматтарды сатып алуу.      

Кайра каржылоо компоненти

Өзгөчө учурдарда насыя кайра каржылоо компонентин камтышы мүмкүн. Кайра каржылоо компоненти, анын ичинде башка банктарда кайра каржылоо насыянын суммасынын 30% бөлүгүнөн ашпашы керек жана төмөнкү шарттарга бир мезгилде ылайык келген учурда берилиши мүмкүн:

1. кайра каржылануучу насыя инвестициялык максаттарда колдонулган жана ишке ашырылып жаткан долбоор менен байланышкан;

2. кайра каржылануучу насыя максаттуу колдонулганы келишүүчүлүк боюнча тийиштүү документтер (эсептин көчүрмөлөрү, келишимдер. эсеп-фактура жана инвойстор, бажы декларациясы, товарды коштоочу жол кагазы, аткарылган иштин акты, тапшыруу-кабыл алуу акты) менен тастыкталган;

3. кайра каржылануучу насыяны пайдалануу мөөнөтү арыз каралган мезгилде 6 айдан кем эмес убакытты түзөт;

4. кайра каржыланып жаткан насыянын негизги суммасы жана пайыздары боюнча кечиктирилген төлөмдөрдүн жоктугу;

5. Фонд Башкармалыгы тарабынан башкача чечилбеген болсо, каржылык абалдын начарлашына же карызды тейлөөгө (негизги карызды жана пайызды төлөөгө) байланыштуу кайра каржыланып жаткан насыяны реструктуризацияланбаганы.

Ошону менен катар бардык насыялардын жалпы суммасы кайра каржылоо менен бирге ушул программанын алкагында ачылган каржылоонун жалпы чегинин 30%ынан ашпашы керек.

Банктардан башка каржы-насыялык мекемелер тарабынан берилген насыяларды кайра каржылоого тыюу салынат.

Насыя алуучунун з салымы

Инвестициялык насыялар боюнча долбоордун наркынан 15%дан кем эмес.

Каржылоонун валютасы

Кыргыз сому

Каржылоонун суммасы

1 млн сомго чейин

Насыянын мөөнөтү

· Инвестициялык максаттар 5 жылга чейин;

· Асыл тукум мал сатып алууга 5 жылга чейин;

· Жүгүртүү каржаттарын толтурууга 2 жылга чейин.

Жеңилдетилген мезгил

· Инвестициялык насыя, анын ичинде асыл тукум бодо мал сатып алууга 12 айга чейин;

· Жүгүртүү каржаттарын толтурууга насыя 3 айга чейин.

Үстөк пайыз чени

Сом – жылдык 14%

Акыркы насыя алуучуларга талаптар

Продукцияны сатууга РКӨФ тарабынан акцепттелген кайра иштетүүчү менен келишим.

Акыркы насыя алуучулар үчүн күрөөлүк камсыздоо

Талаптар МКУнун ченем актыларына ылайык

МКУ үчүн күрөөлүк камсыздоо

РКӨФтин «Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан микрокаржылоо уюмдарын максаттуу каржылоо жөнүндө» жобосуна ылайык .

«Чакан ишкердикти микрокаржылоо уюмдары аркылуу насыялоо» программасынын ченемдерин колдонуу

Ушул Продукт менен түз жөнгө салынбаган бардык аспектилерде РКӨФтин «Чакан ишкердикти микрокаржылоо уюмдары аркылуу насыялоо» программасынын ченемдери колдонулат.