РКӨФ тарабынан түз каржылоонун алкагында форель өстүрүүнү кластердик өнүктүрүү

Максаты:

Балык продукциясын өндүрүүнүн өсүшү жана бирдиктүү үстөк нарк тизмегинин алкагында экспортту өнүктүрүү.

Насыя алуучулардын максаттык сегменти:

Балык чарба өндүрүшу тармагындагы ишканалар жана чарба жүргүзүүчү субъектилер (форель өстүрүү/кайра иштетүү/сатуу же жем чыгаруу).

· Балык өстүрүү жана же көбөйтүп багуу менен алектенүүчү балык чарбалары.

· Асыл тукум балык чарбалары.

· Балык продукциясын кайра иштетүүчүлөр.

· Кластерге катыша турган, жем чыгаруучу жана башка кайра иштетүүчү ишканалар.

Насыялык каражаттардын максаттуу пайдаланылышы:

Каражаттар төмөнкүлөргө жумшалышы мүмкүн:

Инвестициялык максаттар:

· Жабдуулар менен техника сатып алуу;

· Курулуш-монтаждоо иштери, өндүрүш жайларын реконструкциялоо жана сатып алуу;

Жүгүртүү капиталын толтуруу:

· Балык уругун / уруктан жаңы чыккан майда балыктарды сатып алуу;

· Жем сатып алуу;

· Балык чарбасы үчүн дары-дармек, витаминдерди ж.б. сатып алуу;

· Инвестициялык долбоордун алкагында материалдарды ж.б. кызматтарды сатып алуу.

Насыяларды кайра каржылоо:

Өзгөчө учурдарда насыя кайра каржылоо компонентин камтышы мүмкүн. Кайра каржылоо компоненти, анын ичинде башка банктарда кайра каржылоо насыянын суммасынын 30% бөлүгүнөн ашпашы керек жана төмөнкү шарттарга бир мезгилде ылайык келген учурда берилиши мүмкүн:

1. кайра каржылануучу насыя инвестициялык максаттарда колдонулган жана ишке ашырылып жаткан долбоор менен байланышкан;

2. кайра каржылануучу насыя максаттуу колдонулганы келишүүчүлүк боюнча тийиштүү документтер (эсептин көчүрмөлөрү, келишимдер. эсеп-фактура жана инвойстор, бажы декларациясы, товарды коштоочу жол кагазы, аткарылган иштин акты, тапшыруу-кабыл алуу акты) менен тастыкталган;

3. кайра каржылануучу насыяны пайдалануу мөөнөтү арыз каралган мезгилде 6 айдан кем эмес убакытты түзөт;

4. кайра каржыланып жаткан насыянын негизги суммасы жана пайыздары боюнча кечиктирилген төлөмдөрдүн жоктугу;

5. Фонд Башкармалыгы тарабынан башкача чечилбеген болсо, каржылык абалдын начарлашына же карызды тейлөөгө (негизги карызды жана пайызды төлөөгө) байланыштуу кайра каржыланып жаткан насыяны реструктуризацияланбаганы.

Ошону менен катар бардык насыялардын жалпы сум масы кайра каржылоо менен бирге ушул программанын алкагында ачылган каржылоонун жалпы чегинин 30%ынан ашпашы керек.

Банктардан башка каржы-насыялык мекемелер тарабынан берилген насыяларды кайра каржылоого тыюу салынат.

Насыя алуучунун өз салымы:

Инвестициялык насыялар боюнча долбоордун  наркынын 15%ынан кем эмес, долбоорлук насыялоо үчүн (greenfield-projects) – 20%ынан кем эмес

Каржылоо валютасы:

· Кыргыз сому;

· АКШ доллары.

Каржылоо суммасы:

  • 100 миң АКШ долл. тарта (же кыргыз сому менен эквиваленти) Талас, Баткен жана Нарын областтарында.
  • 200 миң АКШ долл. тарта (же кыргыз сому менен эквиваленти) башка областтарда жана Чүй областынын алыскы райондорунда.
  • Бишкек жарында жана Чүй областынын жакын жайгашкан райондорунда минималдуу чек 1 млн АКШ долларын түзөт.

Насыялардын мөөнөтү:

Инвестициялык максаттар 7 жылга чейин.

Жүгүртүү каражаттарын толтуруу 3 жылга чейин

Жеңлдетилген мезгил

Инвестициялык насыя 36 айга чейин;

Жүгүртүү каражаттарын толтурууга насыя 18 айга чейин.

Акыркы насыя алуучу үчүн үстөк пайыз чени:

Кыргыз сому – жылдык 8% (насыяны кайра каржылоо боюнча 10%дык үстөк ченден тышкары).

АКШ доллары США – жылдык 4% (насыяны кайра каржылоо боюнча 6%дык үстөк ченден тышкары).

Арыз берүүчүгө талаптар

· акыркы отчеттук мезгилде 40 тоннадан кем эмес балык продукциясын сатуу жөнүндө келишимдин товар жеткирилгендигин жана төлөм жүргүзүлгөндүгүн тастыктоочу документтер менен бирге.

Камсыздоого талаптар

··кыймылсыз мүлк;

· кыймылдуу мүлк (жабдуу, техника);

· долбоорду ишке ашыруунун жүрүшүндө алынуучу активдер;

  биологиялык активдер

· «Кепилдик Фонд» ААКнын кепилдиги.

Күрөөлүк камсыздоо жаба турган коэффициент өндүрүш баскычында насыянын суммасынын 100%ынан кем болбошу керек, ошону менен катар биринчи транш берилгенге чейин коюлчу күрөөлүк жабуунун коэффициенти насыянын суммасынын 30%ынан кем болбошу керек.Биологиялык активдер түрүндөгү күрөөлүк нарк  насыянын суммасынын күрөөлүк наркынан 30%дан ашык эмесин түзө алат, бул үчүн алар идентификацияланышы жана камсыздандырылышы шар. МЫндай учурда өндүрүш баскычында биологиялык активдер түрүндөгү күрөөлүк камсыздоо күрөөлүк жабуунун жетиштүүлүк коэффициентинде чагылдырылат.

Күрөөлүк мүлк Фонддун талаптарына ылайык камсыздандырылышы керек. Фонд камсыздандыруу компенсациясын алуу үчүн камсыздандыруу полистеринде Пайда көрүүчү катары көрсөтүлүшү керек.

Арыз берүүчүгө техникалык жардам

Долбоорду даярдап жана ишке ашыруу баскычтарында долбоорду коштоо максатында кеңешчилерди жалдоо үчүн гранттык негизде техникалык жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгү бар.

Ошону менен катар Арыз берүүчү чыгымдардын 15%ын өз каражаттарынын эсебинен төлөйт.