Эт багытындагы кластердик өнүктүрүү – фермер РКӨФ тарабынан түз каржылоонун алкагында

Максаты:

Эт продукциясынын өсүшү жана бирдиктүү үстөк пайыз тизмегинин алкагында экспортту өнүктүрүү.

Насыя алуучунун максаттык сегменти:

Эт багытындагы ишканалар жана чарба жүргүзүүчү субъектилер.

· Асыл тукум мал чарбалары

  Фермердик чарбалар

· Эт багытында кластерге катышуучу башка субъектилер.

Насыялык каражаттарды максаттуу пайдалануу:

Каражаттар төмөнкүлөргө жумшалышы мүмкүн:

Инвестициялык максаттар:

· Жабдуулар менен техника сатып алуу;

· Курулуш-монтаждоо иштери, өндүрүш жайларын реконструкциялоо жана сатып алуу;

· Эт багытындагы асыл тукум мал сатып алуу.

РКӨФ тарабынан каржылануучу инвестициялык долбоордун алкагында жүгүртүү капиталын толтуруу:

· Биологиялык чийки зат сатып алуу;

· Эт багытындагы малды семиртүүгө сатып алуу;

· Инвестициялык долбоордун алкагында материалдарды жана башка кызматтарды сатып алуу.· 

· Жем-тоют сатып алуу;

· Тетиктерди сатып алуу;

· Ветеринардык медикаменттерди, витаминдерди, о.э. инвестициялык долбоордун алкагына башка материалдар менен кызматтарды сатып алуу.

Кайра каржылоо компоненти:

Өзгөчө учурдарда насыя кайра каржылоо компонентин камтышы мүмкүн. Кайра каржылоо компоненти, анын ичинде башка банктарда кайра каржылоо насыянын суммасынын 30% бөлүгүнөн ашпашы керек жана төмөнкү шарттарга бир мезгилде ылайык келген учурда берилиши мүмкүн:

1. кайра каржылануучу насыя инвестициялык максаттарда колдонулган жана ишке ашырылып жаткан долбоор менен байланышкан;

2. кайра каржылануучу насыя максаттуу колдонулганы келишүүчүлүк боюнча тийиштүү документтер (эсептин көчүрмөлөрү, келишимдер. эсеп-фактура жана инвойстор, бажы декларациясы, товарды коштоочу жол кагазы, аткарылган иштин акты, тапшыруу-кабыл алуу акты) менен тастыкталган;

3. кайра каржылануучу насыяны пайдалануу мөөнөтү арыз каралган мезгилде 6 айдан кем эмес убакытты түзөт;

4. кайра каржыланып жаткан насыянын негизги суммасы жана пайыздары боюнча кечиктирилген төлөмдөрдүн жоктугу;

5. Фонд Башкармалыгы тарабынан башкача чечилбеген болсо, каржылык абалдын начарлашына же карызды тейлөөгө (негизги карызды жана пайызды төлөөгө) байланыштуу кайра каржыланып жаткан насыяны реструктуризацияланбаганы.

Ошону менен катар бардык насыялардын жалпы сум масы кайра каржылоо менен бирге ушул программанын алкагында ачылган каржылоонун жалпы чегинин 30%ынан ашпашы керек.

Банктардан башка каржы-насыялык мекемелер тарабынан берилген насыяларды кайра каржылоого тыюу салынат.

Насыя алуучунун өз салымы:

Инвестициялык насыялар боюнча долбоордун  наркынын 15%ынан кем эмес, долбоорлук насыялоо үчүн (greenfield-projects) – 20%ынан кем эмес.

Каржылоо валютасы:

· Кыргыз сому;

· АКШ доллары.

Каржылоо суммасы:

  • 100 миң АКШ долл. тарта (же кыргыз сому менен эквиваленти) Талас, Баткен жана Нарын областтарында.
  • 200 миң АКШ долл. тарта (же кыргыз сому менен эквиваленти) башка областтарда жана Чүй областынын алыскы райондорунда.
  • Бишкек жарында жана Чүй областынын жакын жайгашкан райондорунда минималдуу чек 1 млн АКШ долларын түзөт

Насыя мөөнөтү:

Инвестициялык максаттар 5 жылга чейин.

Жүгүртүү каражаттарын толтуруу 3 жылга чейин.

Жеңилдетилген мезгил:

Инвестициялык насыя 30 айга чейин;

Жүгүртүү каражаттарын толтурууга насыя 6 айга чейин.

Үстөк пайыз чени:

Кыргыз сому – жылдык 8% (насыяны кайра каржылоо боюнча 10%дык үстөк ченден тышкары).

АКШ доллары США – жылдык 4% (насыяны кайра каржылоо боюнча 6%дык үстөк ченден тышкары)..

Арыз берүүчүгө талаптар:

· РКӨФ тарабынан акцепттелген кайра иштетүүчү менен продукцияны сатууга келишим.

· эт багытындагы бодо малдын башы 100дөн кем эмес.

· эт багытындагы майда мүйүздүү малдын башы 500дөн кем эмес.

· өндүрүүчү өзүнө алган жоопккерчилик же кепилдиги насыялык арызды кароодо кошумча артыкчылык болот.

Күрөөлүк камсыздоого талаптар:

·· кыймылсыз мүлк;

· кыймылдуу мүлк (жадбуу, техника);

· учурдагы биологиялык активдер.

· долбоорду ишке ашыруунун жүрүшүндө алыгуучу активдер, анын ичинде сатып алынып жаткан биологиялык активдер;

· «Кепилдик Фонд» ААКнын кепилдиги.

· келишим боюнча талап кылуу укуктары.

Күрөөлүк камсыздоо жаба турган коэффициент өндүрүш баскычында насыянын суммасынын 100%ынан кем болбошу керек, ошону менен катар биринчи транш берилгенге чейин коюлчу күрөөлүк жабуунун коэффициенти насыянын суммасынын 30%ынан кем болбошу керек. Биологиялык активдер түрүңдөгү ТМК – күрөөлүк нарк боюнча насыянын суммасынын 50%ынан ашык эмес (ТМК түрүндө күрөөлүк камсыздоо өндүрүш баскычында күрөөлүк жабуунун жетиштүүлүк коэффициентинде чагылдырылат, бул үчүн алар идентификацияланып жана камсыздандырылышы шарт).

Келишим боюнча талап кылуу укуктары күрөөгө нөл наркы менен кабыл алынат.

Күрөөлүк мүлк Фонддун талаптарына ылайык камсыздандырылышы керек. Фонд камсыздандыруу компенсациясын алуу үчүн камсыздандыруу полистеринде Пайда көрүүчү катары көрсөтүлүшү керек.

Арыз берүүчүгө РКӨФтин түз каржылоосунун алкагнда техникалык жардам

Долбоорду даярдап жана ишке ашыруу баскычтарында долбоорду коштоо максатында кеңешчилерди жалдоо үчүн гранттык негизде техникалык жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгү бар.

Ошону менен катар Арыз берүүчү чыгымдардын 15%ын өз каражаттарынын эсебинен төлөйт. 

Асыл тукум мал стауучуларга талаптар

Асыл тукум бодо малды сатуучу тараптан төмөнкү документтерди берүү:

1. Асыл тукум малдын картасы.

2. Асыл тукум мал чарбасынын лицензиясы.

3. Сатып алынып жаткан бодо малга ветеринардык сертификат.

Малды идентификациялоонун КР өкмөтү тарабынан бекитилген Эрежелерин милдеттүү түрдө сактоо.

Эт багытындагы асыл тукум бодо малды сатуучу тараптан төмөнкү документтерди берүү:

1. Асыл тукум малдын картасы.

2. Асыл тукум мал чарбасынын лицензиясы.

3. Сатып алынып жаткан бодо малга ветеринардык сертификат.

Малды идентификациялоонун КР өкмөтү тарабынан бекитилген Эрежелерин милдеттүү түрдө сактоо.