Россиялык компоненти бар долбоорлору росэксимбанктын каражаттарынын эсебинен каржылоо

Насыянын максаты

Товар сатууга, кызмат көрсөтүүгө же иштерди аткарууга түзүлгөн россиялык Экспорттоочу(лар) менен КРден Сатып алуучу(лар)дын ортосундагы Экспорттук келишим(дер) боюнча төлөмдөрдү каржылоо*.

Насыя негизги каражаттарды сатып алууга, жаңыртууга жана заманбапташтырууга, о.э. товарлар менен кызматтардын чийки заттык эмес топтору боюнча жүгүртүү капиталын каржылоого берилет **.

Аталган Насыялык продукт боюнча Фонддун каражаттарынын эсебинен насыяларды кайра каржылоого жол берилбейт.

* Экспорттук келишимди каржылоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө маалымат төмөнкү шилтеме боюнча: http://www.eximbank.ru/credits/product.php

**Чийки заттык жана чийки заттык эмес товарлардын классификациясы боюнча маалымат төмөнкү шилтеме боюнча: https://www.exportcenter.ru/international_markets/classification/

Насыя алуучулардын максаттык сегменти

Фонддун максаттуу программаларынын алкагында өнөктөш банктар аркылуу каржылануучу чакан жана орто ишкердик (мындан ары – ЧОИ) субъектилери.

Өнөктөш банктар

«РКӨФ тарабынан коммерциялык банктарды максаттуу каржылоо жөнүндө» жободо көрсөтүлгөн критерийге ылайык келүүчү Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары.

Коммерциялык банк ЧОИ субъектилери насыяны кайтарбастыгына байланышкан тобокелдикти толук өзүнө алат.

Насыянын түрү

Насыя/насыялык тизмек

Насыянын валютасы

Россия рублу, АКШ доллары, евро

Насыя алуучулар үчүн насыянын суммасы

1 000 000 АКШ долларына чейин же рубль, евро түрүндө эквиваленти

Насыянын мөөнөтү

Конкреттүү келишкендиктин параметрлери менен шарттарына жараша Росэксимбанк менен макулдашуу боюнча жекече белгиленет.

Максималдуу мөөнөттөрү:

  • негизги каражаттарды сатып алууга, жаңыртууга жана заманбапташтырууга – 5 жыл;
  • соода жүгүртүүсүн каржылоого – 2 жыл.

Росэксимбанк менен макулдашуу боюнча насыянын негизги суммасын төлөөнү тармактык тийиштигине жараша кийинкиге, бирок 12 айдан көп эмес мөөнөткө жылдырса болот.

Насыя берүүнүн формасы

Жеке насыялык келишимдин негизинде транш менен.

Кароо жана насыя берүү жол-жобосу

1. Өнөктөш банк россиялык компонентке ээ долбоорду каржылоо боюнча Насыя алуучунун арызын, Экспорттук келишим менен бирге кабыл алат;

2. Өнөктөш банк пландалып жаткан долбоор жөнүндө маалымат камтылган Насыя алуучунун докумменттерин Экспорттук келишим менен бирге Фондго тапшырат;

3. Фонд каржылоо шарттарын Росэкимбанк менен макулдаштырып, ал жөнүндө өнөктөш банкка билдирет;

4. Каржы берүү жөнүндө оң чечим кабыл алынгандан кийин өнөктөш банк россиялык компонентке ээ долбоорлорду максаттуу каржылоо алкагында Фонд менен келишим түзөт;

5. Фонд Росэксимбанк менен жеке насыялык келишим түзөт.

Өнөктөш банктан Насыя алуучу үчүн үстөк пайыз чени

  • россия рублу менен (RUB) – жылдык 11%дан тарта;
  • АКШ доллары менен (USD) –LIBOR1 + жылдык 3.75%дан тарта;
  • Евро менен (EUR) –EURIBOR2 + жылдык 3.75%дан тарта.

Үстөк пайыз чени ар бир валюта боюнча (USD, EUR жана RUB) конкреттүү келишкендиктин параметрлери менен шарттарына жана рыноктун конъюнктурасына жараша, Росэксимбанк менен макулдашуу боюнча белгиленет.

Үстөк пайыздык чен өзгөргөн учурда Фонд өнөктөш банкка жазуу түрүңдө билдирет (насыялу келишимдин шарттарына ылайык).

ККБ үчүн аталган каражаттар ЧОИни максаттуу каржылоо программасы боюнча белгиленген чектердин алкагында берилет.

Комиссиялар

Насыя алуучу насыялык тизмекти ачкандык үчүн комиссия жана насыялык милдеттеме үчүн (насыялык тизмектин пайдаланылбаган бөлүгү үчүн) комиссия төлөйт.

Комиссиянын көлөмү Росэкимбанктын талаптарына жараша, конкреттүү Экспорттук келишимдин параметрлери менен шарттарына ылайык жекече аныкталат.

Башка шарттар

Экспорттук келишимдин жалпы наркында россиялык бөлүктүн үлүшү (Россияда өндүрүлгөн чийки заттын, материалдардын, тузүмдүк бөлүктөрдүн, иштер менен кызматтардын наркы) 30%дан кем болбошу керек.

Өнөктөш банк үчүн күрөөлүк камсыздоо

Коммерциялык банктын талаптарына ылайык.

Күрөө жетишсиз болгон учурда «Кепилдик Фонд» ААКнын кепилдиктерин тартууга болот.

Насыя алуучунун өз салымы

ЧОИ субъекти өз салымын каржыланып жаткан долбоордун суммасынан 15%дан кем эмес көлөмдө камсыз кылышы керек. Жеке салым акча каражаты түрүндө же насыя суралып жаткан долбоорду ишке ашырууга пайдаланылуучу активдер түрүндө болушу керек.

Насыя алуучу насыяны жана пайыздарды төлөшү

Коммерциялык банктын талаптарына жана Насыя алуучунун каржылык абалына ылайык жеке, сезондук төлөө графиги.

Мөөнөтүнөн мурда төлөө

15 (он беш) иш күнүнөн кем эмес мөөнөттө алдын ала билдирген учурда Насыя алуучу Жеке насыялык келишимдин жоболорун эске алуу менен, насыяны же анын каалаган бөлүгүн каалаган убакта төлөй алат. Ошону менен катар Насыя алуучу насыянын мөөнөтүнөн мурда төлөнүп жаткан суммасы менен бирге мөөнөтүнөн мурда төлөнүп жаткан негизги суммага чегерилген үстөк пайызды, о.э. мөөнөтүнөн мурда төлөп жаткандык үчүн Фондго мөөнөтүнөн мурда төлөнчү суммадан 0,1% (бир пайыз) өлчөмүндө комиссия төлөөгө милдеттүү.

Насыянын пайдаланылышына мониторинг

Фонд өзүнүн ички ченем документтеринин талаптарына ылайык, Насыя алуучу милдеттерин аткарып жатышына мониторинг жүргүзүүгө укуктуу

Тыюу салынган иш-аракеттердин түрү:

1.  насыялык каражаттар аскер багытындагы жабдууларды же курал-жарактарды сатууну каржылоо максатында колдонулушу же ошол максаттарда колдонулду деп чечмелениши, же баңги заттарды же Россия Федерациясынын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тыюу салынган башка заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө пайдаланылышы мүмкүн эмес;

2.  насыя каражаттары Россия Федерациясынын жана Кыргыз Респубилкасынын мыйзамдарына ылайык мыйзамсыз болуп эсептелген иш-аракеттерди түз же кыйыр каржылоо максатында колдонулушу мүмкүн эмес;

3.  балдардын эмгегин колдонуу же зордоп иштетүү;

4.  тамеки жана спирт ичимдигин өндүурүү жана жайылтуу;

5.  кумар оюн ишкердиги;

6.  курал-жарак жана аскер жабдууларын чыгаруу;

7.  чет элдик наксталай валюта менен акча алмаштыруу операциялары;

8.  бардык түрдөгү баалуу кагаздарды инвестициялоо;

 

1 Libor (англ. London Interbank Offered Rate) – Лондондун банктар аралык рыногунда түрдүү валюталык каражаттарды бир күндөн 12 айга чейинки түрдүү мөөнөткө сунуштоо менен чыгуучу банктар бере турган банктар аралык насыялар боюнча үстөк пайыздын орточо чени - http://www.global-rates.com

2 Euribor (англ. European Interbank Offered Rate) — евро түрүндө берилчү банктар аралык насыялар боюнча орточолотулган үстөк пайыз чени -  http://www.euribor-rates.eu