Мөмө бактарын тигүүнү каржылоо

Максаттуу тармактык сегмент

Айыл чарбасында иш-аракет жүргүзүүчү чакан жана орто ишкердиги

Өнөктөш банктарга талаптар

«ЧИО субъектилерин коммерциялык банктар аркылуу каржылоо» программасынын алкагындагы талаптар

Насыя эмнеге арналган

Мөмө-жемиш өсүмдүктөрүнүн интенсивдүү багын [1] жана токой дарактарын[2] отургузуу

Валютасы

Кыргыз сому, АКШ доллары 

Суммасы

1 миллион АКШ долларына чейин же сом түрүндөгү эквиваленти. 

Мөөнөтү

7 жылга чейин.

 

Насыянын негизги бөлүгүн төлөө мөөнөтүн 24 айга чейин кийинкиге жылдыруу мүмкүнчүлүгү бар.

Насыя алуучу үчүн коммерциялык банктан үстөк пайыз чени

Өнөктөш банктын бардык комиссияларын кошкондо сом менен жылдык 9%дан көп эмес

Өнөктөш банктын бардык комиссияларын кошкондо АКШ доллары менен жылдык 5%дан көп эмес

Кошумча комиссиялар жана төлөмдөр

Күрөөлүк мүлктү камсыздандыруу

Төлөө

Коммерциялык банктын талаптарына жана насыя алуучунун каржылык абалына жараша насыяны төлөөнүн жеке, сезондук графиги

Өнөктөш банк үчүн күрөөлүк камсыздоо

Коммерциялык банктын талаптарына ылайык

 

Күрөө жетишсиз болгон учурда «Кепилдик Фонд» ААКнын кепилдиктерин тартууга болот.

МКУ субъектилерине талаптар

 • Өнөктөш банктын талаптарына ылайык тийиштүү каржылык көрсөткүчтөр;
 • Бак жана токой дарактарын тигүү үчүн уруксат берүүчү тийиштүү документтери менен бирге менчик же узак мөөнөттүк (насыянын мөөнөтүнөн кем эмес мөөнөткө) ижарага алынган жер үлүшүнүн болушу;
 • Суроо-талапка ээ сортторун (белгилүү бир сорттогу мөмө-жемиш көчөттөрүн сатууга логистикалык борборлор менен алдын ала келишимдерди көрсөтүүгө болот), о.э. токой дарактарын отургузуу;
 • Көчөттөрдү сатуучудан төмөнкү далил каттардын болушу:
 • Бак отургузуу пландалып жаткан жердин топурагынын анализи жөнүндө;
 • Интенсивдүү бак чарбалыгы жана токой чарбалыгы боюнча окуудан өткөндүгү жөнүндө;
 • Бак отургузуу планы жана аны отургузууга тийиштүү кеңештер менен бирге эсеп-кысаптар.
 • Көчөттөрдү алуу жөнүндө сатуучу менен төмөнкү шарттар сөзсүз көрсөтүлгөн келишим:
 • Сатылып жаткан көчөттүн саны, келишимдин суммасы;
 • Сатылып жаткан мөсө-жемиш көчөттөрүнүн сорту;
 • Сатуу шарттары (сатуу мезгили);
 • Төлөө шарттары ;
 • Сатуучу тараптан кепилдик жана тейлөө шарттары (б.а. көчөттөр 80%дан кем эмес тиригип өсүп кетишине кепилдик, бак  тигилген мезгилден тартып аны өстүрүү боюнча 3 жыл кеңеш берүү ж.б.).

Мөмө-жемиш көчөттөрүн өстүрүүчү чарбаларга талаптар

 • Көчөттөрдү даярдоо боюнча 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасынын болушу;
 • 5 гектардан кем эмес аянтта өсүп турган ак же көчөт жайынын болушу;
 • Көчөттөрдү даярдоо жана кеңеш берүү боюнча окутуудан өткөн квалификациялуу кадрлардын болушу;
 • Сатылып жаткан мөмө-жемиш дарактарынын сортторун тастыктоочу сертификаттар менен документтердин болушу (Өсүмдүктөрдүн сортун сыноо жана генетикалык ресурстары боюнча мамлекеттик борбордо каттоо)[3];
 • Сапат сертификатынын[4], сорттун окшоштук сертификатынын[5], фитосанитардык сертификаттын[6] болушу;
 • Райондошулган сорттордун, б.а. КРдин табыгый-климаттык шарттарына ылайыкташылган мөмө-жемиш өсүмдүтөрүнүн болушу.

Көчөт сатуучу компанияларга талаптар

 • Көчөт сатуу боюнча 3 жылдан кем эмес тажрыйбанын болушу;
 • Жогоруда аталган талаптарга жооп берүүчү көчөттөрдү сатууга көчөт жайы менен келишимдин болушу;
 • Көчөттөрдү даярдоо жана кеңеш берүү боюнча окутуудан өткөн квалификациялуу кадрлардын болушу;
 • Сатылып жаткан мөмө-жемиш дарактарынын сортторун тастыктоочу сертификаттар менен документтердин болушу (Өсүмдүктөрдүн сортун сыноо жана генетикалык ресурстары боюнча мамлекеттик борбордо каттоо);
 • Сапат сертификатынын, сорттун окшоштук сертификатынын[, фитосанитардык сертификаттын болушу;
 • Райондошулган сорттордун, б.а. КРдин табыгый-климаттык шарттарына ылайыкташылган мөмө-жемиш өсүмдүктөрүнүн болушу

 

[1] Эрте байлай турган, ошону менен жогорку сапаттагы мол түшүм берүүчү мөмө-жемиш өсүмдүктөрүн тигүү.

[2] Аянт бирдигинен алынчу жыгачты жогорулатуу максатында кыска мөөнөттө жетиле турган жыгач дарагын тигүү.

[3] Мөмо-жемиш өсүмдүгүн тигүүгө талаптар.

[4] Сапат сертификаты — бул мөмө-жемиш өсүмдүктөрүнүн жана жүзүмдүн урук-үрөндөрү менен көчөттөрүн сертификаттоо тутумунун эрежелери боюнча берилген, алардын отургузуу сапатын күбөлөндүрүүчү жана мамлекеттик жана тармактык стандарттардын талаптарына ылайык келе тургандыгын тастыктоочу документ.

[5] Сорттук окшоштук сертификаты — бул сорттук көчөттөргө жүргүзүлгөн текшерүүнүн (апробация) негизинде берилген жана өсүмдүктөрдүн сорттук тазалыгын күбөлөндүрүүчү документ. Өсүмдүктөрдүн сортун сыноо жана генетикалык ресурстары боюнча мамлекеттик борбордо катталган, мыйзамдуу негизде алынып жана пайдаланууга уруксат берилген сорттор гана сертификатталат.

[6] Өсүмдүктөрдүн ар бир көчөт жайы жылына бир жолу фитосанитардык лицензиялоодон өтүү, өз продукциясына өсүмдүктөрдүн карантини жана аларды коргоо (дүйнөлүк практикада) боюнча мамлекеттик органдар тарабынан берилчү фитосанитардык сертификат алат.

 

Өнөктөш банктардын тизмеси