ЕАӨБ каражаттарынын эсебинен жүгүртүү капиталын каржылоо

Насыянын арналышы

Фонддун максаттуу программаларынын алкагында Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары (мындан ары – Өнөктөш банк) аркылуу каржылануучу инвестициялык долбоорлордун алкагында чийки зат, түзүмдүк бөлүктөрдү, тетиктерди, компоненттерди сатып алууну каржылоо.

Насыя алуучунун максаттык сегменти

Фонддун максаттуу программаларынын алкагында Кыргыз Республикасынын ККБ аркылуу каржылануучу, ЕАӨР менен макулдашуунун алкагындагы төмөнкү квалификациялык талаптарга жооп берүүчү чакан жана орто ишкердик (мындан ары – ЧОИ) субъектилери:

1. КР мыйзамдарына ылайык катталган жана КР аймагында иш-аракет жүргүзүүчү юридикалык тараптар жана жеке ишкерлер;

2. Насыя алуучунун долбоор боюнча иштерди аткарууга КР мыйзамында каралган бардык зарыл уруксаты болушу керек;

3. Насыячы Фонддун инвестициялык жана насыялык иш-аракеттерин жөнгө салуучу Фонддун жана ККБнын талаптарына, ККБнын ички процедураларына ылайык келиши керек;

4. Долбоорлор КРдин айлана-чөйрөнү коргоо жана экологиялык талаптары боюнча мыйзамдарына; эмгек мамилелерин, атап айтканда жашы жете электерди жана жаштарды ишке орноштуруу, эмгек маселесинде кемсинтүү жана зордоп иштетүү маселелерине байланышкан мамилелерди жөнгө салуучу мыйзамдарга ылайык келиши керек.

Өнөктөш банктар

«РКӨФ тарабынан коммерциялык банктарды максаттуу каржылоо жөнүндө» жободо көрсөтүлгөн критерийлерге ылайык келүүчү Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары. 

Коммерциялык банк ЧОИ субъектилери насыяларды кайтарбастыгына байланышкан тобокелдикти толук өзүнө алат.

Продукттун түрү

Жүгүртүүгө каражат берүү боюнча алкактык келишим

Жеткиликтүүлүк мезгили

24 (жыйырма төрт) айдан ашык эмес

Каржылоо суммасы жана валютасы

Алкактык макулдашуунун максималдуу көлөмү – 3,0 млн. АКШ долл.

Алкактык макулдашуунун минималдуу көлөмү – 500 миң АКШ долл.

Ошону менен катары алкактык макулдашуунун көлөмү банк Фонддун эсебинен берген инвестициялык каржылоо чегинин 50%ынан ашпоосу керек.

Насыя каражаттары ЧОИни максаттык каржылоо программасы боюнча орнотулган чектин алкагында берилет.

Фонд Алкактын макулдашуунун көлөмүн өнөктөш банкка жазуу түрүндө билдирүү менен, каалаган убакта бир тараптуу өзгөртүү укугуна ээ.

Алкактык макулдашунун көлөмүн өзгөртүү өнөктөш Фонд алдында банктын Алкактык макулдашунун көлөмүн өзгөргөн күнү күчкө ээ милдеттемелерин мөөнөтүнөн мурда жабуусуна алып келбейт.

Насыя берүү формасы

Алкактык макулдашунун алкагында Жеке насыялык келишимдин негизинде транштар менен.

Транштын минималдуу көлөмү 50 000 (элүү миң) АКШ долларын түзөт

Транштын максималдуу көлөмү 1000 000 (бир миллион) АКШ долларын түзөт.

Транштардын мөөнөтү

24 (жыйырма төрт) айга чейин

Насыя берүүнүн жол-жобосу

Фонд өнөктөш банк менен жүгүртүү капиталын каржылоо жөнүндө алкактык келишим түзөт. 

Алкактын макулдашуунун алкагында транш алуу үчүн өнөктөш банк Фондго зарыл документтердин топтомун бериши керек (ЕАӨБ талаптарына ылайык). 

Транш ЕАӨРдин ар бир транш боюнча макулдугу алынгандан кийин берилет

ЧОИ субъекти үчүн үстөк пайыз чени

АКШ доллары (USD) менен : 6М LIBOR1 + жылдык 8%дан тарта

Өнөктөш коммерциялык банк үстөк пайыз ченинен тышкары эч бир комиссия же төлөмдөрдү, анын ичинде насыя каражаттарын берүүгө жана тейлөөгө байланышкан эсептик-кассалык тейлөө үчүн да эч акы алууга укугу жок.

Күрөөлүк камсыздоо

Өнөктөш банктар Фондго «РКӨФ тарабынан коммерциялык банктарды максаттуу каржылоо жөнүдө» жободо көсөтүлгөн критерийлерге ылайык келүүчү күрөөнү камсыз кылат.

Насыя алуучунун өз салымы

Насыя алуучу өз салымын каржыланып жаткан долбоордун жүгүртүүдөгү каражатынан 20%дан кем эмес өлчөмдө камсыз кылышы керек. Жеке салым акча каражаты түрүндө же насыя алынып жаткан долбоорго колдонула турган активдер түрүндө болушу мүмкүн.

Насыя алуучунун насыяны жана пайыздарды төлөшү

 • пайыздарды квартал сайын төлөө.
 • насыялык келишимдин алкагында насыянын негизги суммасын макулдашылган график боюнча.

Мөөнөтүнөн мурда төлөө

Жарым жылда бир жолу Насыя алуучу негизги карызды (негизги карыздын бир бөлүгүн) мөөнөтүнөн мурда, андай эрте төлөй турган күнгө карата чегерилген үстөк пайыздын суммасы жана төлөнүшү керек болгон башка суммалар менен бирге төлөөгө укуктуу, бул үчүн 15 (он бештен) кем эмес күн мурун өз чечими жөнүндө Фондго жазуу түрүндө билдирип, анда мөөнөтүнөн эрте кайтарылып жаткан сумманы жана кайтарыла турган күнүн көрсөтүү шарт.

Негизги карыз (негизги карыздын бир бөлүгү) пайыз төлөнө турган күндөн башка күнү төлөнүп жатса, Насыя алуучу насыяны мөөнөтүнөн мурда төлөп жатканы үчүн Фондго мөөнөтүнөн мурда төлөнүп жаткан суммадан 1 (бир) пайыз көлөмүндө кошумча комиссия төлөйт.

Насыянын пайдаланылышына мониторинг

 

Фонд акыркы алуучу ЧОИ субъектилерине мониторинг жүгүзүүгө укуктуу. Өнөктөш банк каржылоо максаттуу пайдаланылып жаткандыгы жөнүндө Фонддун бекитилген формаларына ылайык Фондго отчет берүүгө милдеттенет

Өнөктөш банк каражаттар ЕАӨБнын талаптары менен белгиленгендей максаттуу пайдаланылышына байкоо салууга милдеттүү

Тыюу салынган иш-аракеттердин түрү:

 • балдардын эмгегин колдонуу жана зордоп иштетүү;
 • тамеки жана спирт ичимдиктерин чыгаруу жана жайылтуу;
 • кумар оюн ишкердиги;
 • курал жана аскер жабдууларын чыгаруу;
 • чет элдик накталай валюта менен акча алмаштыруу операциялары;
 • баалуу кагаздардын бардык түрүн инвестициялоо;
 • ЕАӨРге катышуучу мамлекеттердин мыйзамдарында же эл аралык конвенциялар менен тыюу салынган, ресурстардын биологиялык түрдүүлүгүн же маданий мурастарды коргоого тиешелүү иш-аракеттердин түрү;
 • кыймылсыз мүлккө байланышкан операциялар, анын ичинде жер аянттарын сатып алуу, Насыянын максаттык жана функционалдык багытына ылайык келбеген же ЕАӨБдин негиздүү пикири боюнча ылайык келбеген, турак-жай (Кыргыз Республикасынын мамлекеттик программаларынын алкагында түзүлүп жаткан инфраструктуранын социалдык маанидеги объектилеринен сырткары), кеңсе жайларын, соода-көңүл ачуу борборлорун курууну каржылоо;
 • ЕАӨБга катышуучу тийиштүү мамлекеттин мыйзамында же жоболорунда, же ошол мамлекет кошулган эл аралык конвенциялар менен келишимдерде мыйзамсыз деп эсептелген кайсы бир нерсени өндүрүү же сатуу, же иш-аракет кылуу. 

 

1 Libor (англ. London Interbank Offered Rate) – Лондондун банктар аралык рыногунда түрдүү валюталык каражаттарды бир күндөн 12 айга чейинки түрдүү мөөнөткө сунуштоо менен чыгуучу банктар бере турган банктар аралык насыялар боюнча үстөк пайыздын орточо чени