COVID-19 эпидемиясына каршы туруу максатында коргонуу каражаттарын, медициналык жабдууларды жана дары каражаттарын өндүрүү боюнча насыялык продукт

Максаты:

Кыргыз Республикасынын ишканаларын төмөнкүлөр үчүн каржылоо жол-жобосун түзүү:

- жеке коргоо каражаттарын чыгаруу (бет кап, респиратор, коргонуч костюмдар, кол кап, бахил ж.б.);

- дары каражаттарын /формаларды чыгаруу;

- Коронавирустун (COVID-19) алдын алууга жана жайылышы менен күрөшүүгө өбөлгө болуучу медициналык жабдууларды өндүрүү жана оңдоо

Туз каржылоо жана өнөктөш банктар боюнча жалпы насыялык тизмектердин максималдуу чеги:

3 000 000 АКШ долларына чейин эквивалент

Каражаттардын жеткиликтүүлүк мөөнөтү:

Насыя алуучу каржы сурап кайрылууга укуктуу мөөнөт – 01.10.2020 чейин.

Насыя алуучулардын максаттык сегменти:

Кыргыз Республикасынын резиденти болуп эсептелген жана төмөнкү тармактардын биринде иш тажрыйбасы бар, түрдүү уюштуруучулук-укуктук формага ээ коммерциялык уюмдар:

· кийим тигүү;

· жеңил өнөр жайы үчүн материалдарды жеткирүү жана сатуу;

· сурам-тапшырыктарды бириктирүү жана КР тигүү ишканаларына берүү;

· гигиеналык буюмдарды чыгаруу;

· дары формаларын/каражаттарын чыгаруу;

· медициналык жабдууларды чыгаруу, оңдоо.

Насыялык каражататрды максаттуу пайдалануу:

Каражаттар төмөнкүлөргө гана жумшалышы мүмкүн:

· жеке коргоо каражаттарын чыгаруу үчүн чийки зат сатып алуу;

· дары каражаттарынформаларды чыгаруу үчүн чийки зат сатып алуу;

· медициналык жабдууларды чыгаруу же оңдоо үчүн тетиктерди жана бөлүктөрдү сатып алуу;

· логистика боюнча чыгымдарды төлөө.

Кайра каржылоо компоненти:

Жок

Каржылоо валютасы:

Кыргыз сому / АКШ доллары

Каржылоо  суммасы

1 млн АКШ долл. чейин (кыргыз сому менен эквиваленти)

Мөөнөттөрү:

24 айга чейин

Насыянын негизги суммасын төлөө боюнча жеңилдик берилген мөөнөт

6 айга чейин

Сом менен акыркы насыя алуучу үчүн үстөк пайыз чени:

жылдык 9% пайыздан ашык эмес

АКШ доллары менен акыркы насыя алуучу үчүн үстөк пайыз чени:

жылдык 5% пайыздан ашык эмес

Күрөөлүк камсыздоо:

Фонддун өнөктөш коммерциялык банктарынын талаптарына ылайык

ЧОИ субъектилерин коомерциялык банктар аркылуу максаттуу каржылоонун бул Продукт менен түз жөнгө салынбаган шарттары РКӨФтин «Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан коммерциялык банктарды максаттуу каржылоо жөнүндө» Жобосу жана и РКӨФтин «Чакан жана орто ишкердик субъектилери коммерциялык банктар аркылуу каржылоо» Программасы менен жөнгө салынат.