Чакан ишкерлерди микрокаржылоо

 “Чакан жана орто ишкердик субъектилерин коммерциялык банктар аркылуу каржылоо” программасынын бул 1-тиркемесинде чакан ишкерлерди микрокаржылоо шарттары сүрөттөлөт. Чакан ишкерлерди микрокаржылоо алкагында коммерциялык банктарга карата «Коммерциялык банктарды Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан максаттуу каржылоо жөнүндө» Фонддун Кеңешинин чечими (№ 5 от 11.04.2016) менен бекитилген (Фонддун Кеңешинин № 7, 26.05.2017 редакциясында) жобонун жана «Чакан жана орто ишкердик субъектилерин коммерциялык банктар аркылуу каржылоо» программасынын (Фонддун Башкармалыгынын № 32, 01.08.2017 чечими менен бекитилген) шарттары менен талаптары төмөнкү шарттарды эске алуу менен колдонулат

Эмнеге арналган

Төмөнкү тармактарда ишкердик аракеттерин жүргүзүү үчүн микронасыяларды берүү, керектөөчүлүк насыялоолордон тышкары:

· агроөнөр жай комплекси:  айыл чарба продукциясын өндүрүү (өсүмдүк чарбасы жана мал чарбасы, тоют-жем даярдап жыюу жана өндүрүү), айыл чарба продукциясын даярдап-жыюу жана кайра иштетүү, о.э. жашылча-жемиш сактоочу жайларды курууга байланышкан долбоорлор.

· жеңил өнөр жай: кийим тигүү, кездеме чыгаруу, бут кийим ж.б. өнөр жайы.

Насыя кражаттары мурда алынган насыяларды же башка милдеттемелерди кайра каржылоого, кыймылсыз мүлк сатып алууга, эмгек акы жана салык чегеримдерин төлөөгө, о.э. саясий процесстин катышуучуларын каржылоого жумшалбашы керек.

Максаттык рыногу

Насыя берилип жаткан чакан ишкердик субъекти ККБ же ФонддунФонддун кызмат адамдарынын инсайдери же аффиляцияланган тарабы болбошу керек.

Өнөктөш банктын насыялык тобокелдиги

Коммерциялык банк ЧИ субъекти насыяны кайтарып бербестигине байланышкан тобокелчиликти толук өзүнө алат

Өнөктөш банк үчүн насыялык тизмектин мөөнөтү

2 жылга чейин, анын ичинде насыялык тизмектин ар бир траншы үчүн негизги сумманы төлөөгө 6 айлык жеңилдетилген мезгил.

 

Валютасы

Насыялык каражаттар өнөктөш банкка Фонд тарабынан кыргыз сому менен берилет.

ЧИ субъекти үчүн үстөк пайыз чени

 

 

Кыргыз сому менен берилген насыялар боюнча ЧИ субъектилери үчүн эң жогорку үстөк пайыз чени жылдык14%ды түзөт.

Өнөктөш коммерциялык банк үстөк пайыз ченинен тышкары эч бир комиссия же төлөмдөрдү, анын ичинде насыя каражаттарын берүүгө жана тейлөөгө байланышкан эсептик-кассалык тейлөө үчүн да эч акы алууга укугу жок.

Өнөктөш банк тарабынан пайыздарды жана негизги сумманы төлөө

Карыздын негизги суммасын төлөө – негизги сумманы төлөө боюнча жеңилдик берилген мөөнөт аяктагандан кийин ар квартал сайын бирдей өлчөм менен, пайыздарды төлөө – ай сайын.

Мөөнөтүнөн мурда төлөө

ЧИ субъекттилери мөөнөтүнөн мурда төлөө жөнүндө арыздын берилген мөөнөтүнө карабай, эч бир айып пул салуусуз насыяны мөөнөтүнөн мурда төлөөгө укуктуу.

Өнөктөш банктар насыялык тизмекти Фондго эч бир айып салуусуз мөөнөтүнөн мурда төлөөгө укуктуу.

Өнөктөш банк Фондго берүүчү күрөөлүк камсыздоо

Өнөктөш банктар Фонддун расмий сайтында жайгаштырылган, «Коммерциялык банктарды Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан максаттуу каржылоо жөнүндө» Фонддун Кеңешинин чечими (№ 5, 11.04.2016) менен бекитилген (Фонддун Кеңешинин № 7, 26.05.2017 редакциясында) жободо көрсөтүлгөн критерийлерге ылайык келүүчү күрөөнү Фондго камсыз кылышы керек.

Насыялык тизмекке мониторинг

Фонд акыркы алуучу ЧИ субъектилерине мониторинг жүргүзүүгө укуктуу. Өнөктөш банк Фондго каржылоонун максаттуу пайдаланылышы жөнүндө отчетторду Фонддун бекитилген формаларына ылайык берүүгө милдеттенет.

Каржылоо үчүн тыюу салынган иш-аракеттердин түрү

Тамеки жана тамеки продукциясын, спирт ичимдиктерин, курал-жарак, медициналык багыттагы препараттардын тышкаркы баңги заттарды өндүрүү, кумар оюн ишкердиги, зордоп иштетүү жана балдардын эмгеги, мыйзам тарабынан тыюу салынган башка иш-аракеттер.

О.э. Программанын алкагында каржылоонун төмөнкү түрлөрүнө тыюу салынган:

- соода операцияларын каржылоо;

- Фонддун Башкармалыгы бекиткен продуктылардын алкагындагыдан тышкаркы жүгүртүү каражаттарын каржылоо.

Башкармалыктын №06-2/24-5 чечиминин 08.05.2020 редакциясында

Бир ЧИ субъектине насыянын максималдуу суммасы

Чакан ишкердик субъектине аталган Программанын алкагында өнөктөш банк тарабынан берилип жаткан насыянын же жалпы карыздын максималдуу суммасы жеке микронасыя боюнча же топтук микронасыялар боюнча биргелешип (тилектеш) насыя алуучулардын бир тобуна 500 000,00 сомдон ашпоосу керек.

Күрөөлүк камсыздоого кошумча талаптар

 

 

Башка шарттар

1. Күрөөлүк камсыздоо иретинде кабыл алууда кезинде бар насыялык портфель боюнча талаптарга ылайык, күрөөгө ар биринин суммасы 350 000,00 сомдон кем эмес, жакшы жана канааттандырарлык насыялар гана кабыл алынышы керек.

 

 

1.   ЧОИ субъектилеринин иштөө мөөнөтү боюнча талаптар өнөктөш банктардын саясатына ылайык аныкталат.

2. Кош каржылоо боюнча ЧОИ субъектилери тараптан талаптар өнөктөш банктардын саясаттарына ылайык аныкталат.