Репортаж телеканала "Ала-Тоо 24" - Жогорку сапаттагы логистикалык борбор ачылды

12 Октября 2017 г.